Waarom hebben we Jezus nodig?

In onze tijd is de betekenis van Jezus in het christelijk geloof te weinig actief. Dat betoogt dr. Akke van der Kooi, theologisch docent in Kampen.

Ze wil vooral Jezus benadrukken als Verlosser, Redder. De vraag waarom Jezus moet betalen als offer voor mijn zonde heeft een verlammende uitwerking, zegt ze. Daarom is Jezus’ betekenis vervaagd. Schuilen bij God, dat is mooi, maar dat God zijn geborgenheid in Christus laat functioneren, verschraalt te veel, daardoor wordt de christenheid bleek, zegt ze. Het staat in haar nieuwe boek, ‘De ziel van het christelijk geloof’.

Ze is onder de indruk van Berkouwers boek ‘Geloof en volharding’. Daarin werd ze getroffen door de regel uit Filippenzen 1:6: “Dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.” Ze vindt dat we meer moeten denken en leven vanuit de wederkomst van Christus, onze Verlosser en Redder. Ik vind het verheugend, dat dit geluid zo uit Kampen neerdwarrelt in de kerk.

Als een mens in zichzelf verstrikt raakt in eigen gevoelens en in eigen gedachten, wat kan Jezus dan betekenen? Bij Zacheüs zie je , hoe Jezus een doorbraak uit zelfbedrog bereikt: in huis zijn, bij jou te gast zijn, jou serieus nemen. En dan: de man in kwestie breekt open voor het geluk van anderen, voor het recht van anderen. Dat doet Jezus: Hij ontmoet ons en bevrijdt ons van waanbeelden. Zacheüs heeft Jezus nodig om niet verborgen te blijven, want Jezus opent deuren. De kerk mag vanuit die openheid wijzen op de open deur, die Jezus maakt in de verborgenheid van dood en verlorenheid: zó Gods Koninkrijk in!

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten