Wat is nodig?

Het is zo makkelijk om te denken, dat het bij geloof en Bijbel om vrijblijvende belangstelling gaat. Alles mag, niks moet. Dan worden geloof en kerk een beetje een hobby.

Wie in de Bijbel wat rondleest, moet toch wel tot de ontdekking komen, dat heil en onheil geen vrijblijvende artikelen zijn. Onheil is een vrucht van zonde en tekortkomingen, onwil en ontrouw. Heil is een vrucht van Gods genezende en vergevende inbreng, kortweg: genade.

Op onheil zitten vingerafdrukken. Mensen beduimelen hun gedoe vanuit hun kwetsbaarheid. God verzegelt zijn trouw. Ja, op heil rust Gods zegel van het verbond voor tijd en eeuwigheid.
Nadenken over deze dingen kan geen kwaad.

De vraag die de kinderen voorleggen vandaag is: wat is voor jou broodnodig?

Ze doen dat vanuit het bijbelverhaal, waarin we lezen, hoe Jezus vijf broden en twee vissen ontvangt en daarmee aan het werk gaat.
Wat is voor jou broodnodig?

Gezondheid, goede verhoudingen, dagelijks brood, veiligheid op straat en in de buurt. Dat zullen wel zo wat antwoorden zijn.
En zou in dat rijtje van voorspoed en geluk ook een plaats zijn voor Jezus en het heil van God en Zijn Koninkrijk?

Van de week was ik ergens, waar we het uitgebreid kregen over de eenzijdige aandacht voor economie in ons land. Belangrijk, dat de zaken goed draaien, natuurlijk, maar is er niet meer? Is er geen idealisme nodig? Hebben we niet behoefte aan kijk op de mens in bijbels perspectief? Ja, dat kom je ook tegen in de gang door de gemeente bij een kopje thee in alle rust.

In de huizen, achter de ramen, in de harten van mensen leven allerlei gevoelens.

En al die gevoelens zijn bekend bij God die ons doorgrondt en kent, beter dan wie dan ook. En Hij laat ons weten, dat we met al onze gevoelens bij Hem veilig zijn, ook al zal hij schiften: de zondige gevoelens weghalen om de zondaar te genezen van eigen tekorten. Ja, is dat nou nodig? Zijn onze gevoelens niet zo, zonder vergeving, niet al gewichtig genoeg. Moeten wij bij ons gevoel ook echt vergeving van God toelaten? Ik denk: ja, dat is broodnodig. Waarom? Dit is de stijl van Gods Koninkrijk, waarover we bidden: “Laat uw Koninkrijk komen!”.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten