Wat raak je kwijt als het niet meer over Jezus gaat?

Ik denk, dat de God van Israël bewust een weg gegaan is van verbond (met Adam, Noach en Abraham) naar de Messias. En als je de Messias in Jezus herkent, dat je dan uitkomt op het einddoel van het geloof. Dus als het niet meer over Jezus gaat, dan ga je alles kwijtraken van wat God in beweging heeft gezet.

Jezus is: ‘niet oordelen’, ‘hebt elkander lief’, ‘met de maat waarmee je meet, word je gemeten’.

Jezus is ook: Komt tot Mij, die moe en belast zijn
Jezus is ook: Ik maak plaats voor jou in het huis van de Vader
Jezus is ook: Bidden van het Onze Vader

Als je dat allemaal kwijt raakt, wat dan? Dan wordt het leven platter, dan wordt het leven op zijn hoogst nog zelfverwerkelijking. Soms kan de kerk en de preek en de catechisatie er ook bij helpen om Jezus niet te verliezen. Soms kan dat juist ook het tegenovergestelde zijn. Dat je door de kerk van Jezus vervreemdt, omdat de daden niet sporen met de woorden. Woorden kunnen ook afstoten, woorden kunnen misplaatst zijn. Dat is soms benauwend waar.

Daarom is het goed ook te denken aan toe-eigening van het heil. Hoe de Heilige Geest ook jou bereiken kan. Misschien met het woord ‘evangelie’ (letterlijk: blijde boodschap). In het Griekse spreken wordt met dat woord vaak bedoeld het bericht over een nieuwe keizer die de troon bestijgt en een periode van vrede aankondigt.

Zo zien de evangelisten Jezus: nieuwe koning en vrede in zijn gevolg. Het doodvonnis dat wij door onze zonden op onze hals hebben gehaald, neemt Hij van ons over. Dat is mooi, dat is reden tot dankbaarheid, tot geloof, tot doen wat gedaan moet worden in een gezindheid zoals je die bij Jezus aantreffen kan.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten