Zending – Athene 2005

De eerste wereldzendingsconferentie werd gehouden in 1910. Dat was een enorme stimulans voor meer samenwerking tussen kerken wereldwijd. Afgelopen Pinksterzondagavond werd de eerste wereldzendingsconferentie van de 21ste eeuw gehouden. Dat was in Athene, op de Areopagus. De deelnemers werden op deze historische plek uitgezonden om in de voetstappen van Paulus te gaan. Hij verkondigde immers het Evangelie aan de Atheners.

Past het in de voetstappen van Paulus te zaniken over onze munt, de euro? Alleen de Duitse Mark is iets te hoog gewaardeerd. Voor de concurrentiepositie en export was dat juist heel even een zetje in de rug. En voor de rest van de eurolanden was de verhouding precies goed. We zijn dus niets te kort gekomen. Wat zou Paulus zeggen? Hij zou misschien zijn hoofd schudden en zwijgend terugdenken aan zijn uitroep aan Timoteüs, dat de geldzucht de wortel is van alle kwaad…

Past het in de voetstappen van Paulus om voor of tegen de Grondwet voor Europa te zijn? Het grondgebied van Europa heeft Paulus als geen ander doorgemarcheerd. Wie in zijn voetstappen wil gaan, moet over een goede conditie beschikken en over een heleboel positieve gevoelens. Paulus zou geen stemadvies geven, denk ik. Hij zou misschien nog wel eens stilletjes terugdenken aan zijn getuigenis aan de Romeinen over de overheid aan dienaresse Gods.

En wij? Wij doen er goed aan de overheid de eer te geven om haar te gehoorzamen, tenzij de overheid ons opdringt om tegen Gods wil te handelen. Ik ben blij, dat we bij onze overheid mensen aan treffen, die Paulus kennen en serieus nemen.

Ik ben ook blij, dat er kerk is, waar wij voor God kunnen belijden en zijne grote naam, dat wij te genen tijde de koning hebben veracht, dan dat wij God de Here, als hoogste majesteit moesten gehoorzamen in gerechtigheid. En gehoorzamen is doen met handen en voeten, met hoofd en hart.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten