Zending en Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De watersnoodramp van 1953 heeft een ongekende stroom aan hulp op gang gebracht. Voedselpakketten, pakketten met beddengoed en kleren kwamen aan uit alle delen van de wereld. Er was hulp te veel en via Prins Bernhard zijn ook goederen naar andere noodgebieden in de wereld gebracht. Zaterdag is de dag van de herdenking geweest. De ramp van de 1ste februari was 50 jaar geleden. Oude Tonge en Ouwerkerk zijn plaatsen die onuitwisbaar verbonden zijn met de watersnood. De koningin wil door haar aanwezigheid uitdrukken, dat ze verbonden is met hen die dit vreselijke in hun gemoed meedragen.

Velen hebben 50 jaar geleden hulp geboden, studenten, soldaten. Zo’n grote ramp raakt je: eerst tientallen doden, later honderden, bijna tweeduizend doden…

Door deze hulp (kleding uit Kameroen, vis uit IJsland, koffie en suiker uit Jamaica, thee uit Pakistan) hebben de Nederlandse Kerken gevoeld hoe goed het is, als je je inspant voor hulpverlening aan slachtoffers, waar ook in de wereld.

Wist u, dat de ontwikkelingssamenwerking, zeker in de tijd van minister Pronk, veelal loopt via de beproefde kanalen van missie en zending. Minister Herfkens had aardigheid in via overheidsorganen in het land zelf te werken, met het risico van corruptie, maar ze wilde de goede staatsstructuur belonen met extra hulp. Helaas is het kwaad in de wereld sluw en arglistig. De Sebrenica-enquête gaf als oordeel: de ernst van het kwaad is wel eens onderschat in de politiek over de Balkan. Het lijkt wel een preek! Maar: zo voel je beter, dat werelddiaconaat (zowel noodhulp als structurele hulp) niet los staat van de zending in de navolging van Christus, die gerechtigheid en barmhartigheid samensmeedt en in de harten plant. En wat ik in Bethlehem opsnoof was ook heel apart: we gaan niet meer uit van onze geschonden rechten, maar van de liefde van Christus die ons open maakt voor zorgzaamheid en dienstbaarheid. Na de watersnoodramp ‘53 is weer extra waar geworden: wat uit liefde voor Christus wordt gedaan blijft altijd bestaan.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten