Zondag in ere

Waarom is de zondag een vrije dag? Omdat christelijke Joden op zondagavond samen gingen eten. Naast de sabbatsavondmaaltijd, op vrijdag, kwam de zondagavond in zwang, omdat de Opgestane Heer ‘s avonds op de eerste dag van de week bij de discipelen kwam.

Prof. dr. H.J. de Jonge (hoogleraar Nieuwe Testament in Leiden) vertelt in VolZin, dat hij dit nieuwe begin van christenen zeer waardevol acht. Hij heeft een rede gehouden op de 431ste geboortedag van de Rijksuniversiteit Leiden. Gaandeweg, zo vertelt hij, is de bijeenkomst van de zondagavond uitgebreid naar de gehele zondag. De christelijke zondag is dus een nieuw verschijnsel met een totaal eigen karakter. Hij zegt: “Dat zou de kerk zich kunnen aantrekken”. De vraag komt op, “dat weet de kerk toch wel?”.

Opmerkelijk is zijn antwoord: “O ja,? Beseffen alle christenen dat de zondag de dag van de kerkelijke samenkomst is? Ik vraag me af of men zich dat wel voldoende bewust is. Als voor christenen de zondag echt de dag van samenkomst is, dan moeten ze naar de kerk komen en niet wegblijven. Dan komen ze niet met z’n honderden of tweehonderden, maar dan komen ze allemaal. De zondag heeft een heel eigen karakter, het is een dag die met vreugde werd gevierd. Met een maaltijd waaraan rijken en armen samen hun inbreng leverden – dat is niet voor niks een heel belangrijke gebeurtenis in de week.”

Prof. de Jonge vermoedt, dat veel mensen dit niet meer weten. Ze beleven wel een vrije zondag, maar weten niet waar die vandaan komt. Nou, die is ontstaan omdat christelijke Joden op de zondagavond samen gingen eten. Dus als christenen dat beluisteren, dan zouden ze de conclusie kunnen trekken, dat de zondag de dag van samenkomst is en dat ze dan dus ook samen horen te komen.” Want, zo zegt de professor: “Het vroegchristelijke karakter van de zondag verdient in ere te blijven.”

In Lunteren hebben we naast de ochtenddiensten ook heel verschillende avonddiensten, zoals vanavond met inbreng vanuit een gespreksgroep. We hebben welkomdiensten, jeugddiensten, Time-Out-Diensten, ZWO-diensten en hopelijk volgen ook thema- en gespreksdiensten. Laten we in onze gemeente de zondag maar royaal in ere houden. Ook tegen de achtergrond van de unieke betekenis van de zondag voor christenen. Prof. de Jonge zet ons weer even aan het denken. Daar is niks mis mee. Toch?

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten