Zondag van de drie-eenheid Gods

We beleven een wonderlijke zondag in liturgisch opzicht.
Want het moet gaan over de ene God, die te kennen is als Vader, Zoon en Heilige Geest. Het mooiste wordt dit wonder duidelijk bij de doop.
Dan zie je het voor je ogen, dat een kwetsbaar mensenkind kostbaar is in Gods ogen.
Want een mensenkind heeft God als hemelse Vader en de Zoon, Jezus Christus, als goede herder en de Geest als kracht van bemoediging en wijsheid.
Wat zou een sterflijk mens moeten zonder hemels Vader?
Wat zou een kwetsbaar mens moeten zonder goede herder?
Wat zou een arglistig mens moeten zonder de wijsheid van de Geest?
We kunnen zingen van de drie-enige in zijn troon. We snappen het niet, maar voelen aan, dat dit hemelse wijsheid is, die we op aarde mogen ondersteunen in aanbidding en dankbaarheid.
Zing maar mee, doe maar mee, met de gemeente van alle plaatsen en van alle tijden, die dit wonder ziet, maar niet doorgronden kan.
We kunnen ervan leren leven in verwondering, dat God driedimensionaal alles inzet om ons te brengen tot het heil voor tijd en eeuwigheid. Lof zij die God!

O Vader, dat uw liefde ons blijk’,
o Zoon, maak ons uw beeld gelijk,
o Geest, zend uwe troost ons neer,
Drie-enig God, U zij al d’ eer. (Gezang 383:7)

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten