Commissies

Commissie Erediensten

In de eredienst is er een unieke mogelijkheid om samen te vieren dat we Christus als onze Heer mogen belijden, de lofzang gaande te houden, de Bijbel open te doen en gevoelens van vreugde en verdriet, teleurstelling en dankbaarheid bijeen te zien komen.

De Commissie Erediensten is betrokken bij een aantal bijzondere kerkdiensten, zoals welkomdiensten, Kerst- en Paasdiensten, Pinksteren – de Open Luchtdienst, de startdienst en de activiteiten daarna op de Startzondag. De gebedskaartjes op zondag worden ook via de commissie eredienst verzorgd. We laten vaak het jaarthema van de startzondag doorwerken in de keuze van onderwerpen in de welkomdiensten.

Er is samenwerking met andere commissies over planning jeugddiensten, ZWO-diensten, Overstap-dienst, School-Kerkdienst, en Stille-Weekdiensten.

De Commissie Erediensten werkt vanuit de taakstelling van de predikanten om de dienst aan Gods Woord te verzorgen en in het geheel van erediensten te coördineren en de inbreng van gemeenteleden te stimuleren. Ook worden liturgische voorstellen in de Commissie Eredienst besproken als voorstel of advies aan de kerkenraad.

Suggesties vanuit de gemeente zijn welkom in de commissie, die bestaat uit: Nora van der Meulen, Jacqueline van de Steeg-Dwarshuis, Martin van de Vendel , Ria Scheltens-Ritzema en Wim Scheltens

Wilt u iets vragen of doorgeven aan deze commissie

Roemenië  commissie

De Roemenië Commissie onderhoudt sinds 2005 contacten met de Reformatorische kerk van Szentmarton (de Hongaarse benaming voor het dorp dat Sànmartin heet in het Roemeens) en een vijftal omliggende dorpen die eveneens tot de gemeenten van ds. Tibor Orban behoren.

Over de lopende activiteiten vindt u maandelijks een verslag in ons kerkblad Contact

De hulp aan de gemeenteleden van de kerken in Szentmarton en andere dorpen is zichtbaar in verschillende vormen van diaconaal werk: Gezondheidszorg, Materiële hulp, Diaconie. Projecten Microkredieten

Regelmatige contacten tussen Lunteren en Szentmarton e.o. worden onderhouden door: Uitwisselingen.

Voor contact met de Roemenië commissie klikt u hier

Beleidsplan Roemenië Commissie

 Lees meer

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CKR) beheert de goederen, fondsen en de inkomsten en uitgaven van de Gereformeerde PKN Kerk van Lunteren. Zij zorgt voor het inzamelen van de middelen ten behoeve van de wekelijkse kerkdiensten, het pastoraat, het gemeenteleven en de missionaire activiteiten. Dat doet de CKR door het inzamelen van de Vaste Vrijwillige Bijdragen van de gemeenteleden door de jaarlijkse Actie Kerkbalans, door collecten en door aanvullende acties. De CKR heeft de zorg voor de ledenadministratie, de financiële administratie, de kerkelijke bezittingen en het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en het beschikbaar stellen daarvan. Tegen een vergoeding kunnen derden voor activiteiten die verwantschap hebben met ons geloof en met onze kerk gebruik maken van de kerkelijke ruimten. Wilt u contact met de voorzitter of secretaris, voor de administratie van de Vaste Vrijwillige Bijdragen

ZWO commissie

De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) bestaat uit leden van 3 gemeenten in Lunteren namelijk de Herv. Gem. Lunteren “Maranathakerk”, de Molukse Evangelische Kerk en de Gereformeerde Kerk. Samen werken we aan onze taak om de gemeenten te inspireren en enthousiast te maken voor alle activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van projecten op het gebied van zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking.

Bijvoorbeeld projecten voor:

• Vluchtelingen en mensenhandel, denk aan menswaardige opvang en werken aan terugkeer.

• Christenen die een minderheid vormen in hun land of in een conflictgebied leven.

• Kinderen in de knel, zoals kinderen met een handicap of kinderen die uitgebuit worden.

• Groepen die achtergesteld worden, zoals vrouwen in conflictgebieden, slachtoffers van oorlogsgeweld en inheemse volkeren.

• Noodhulp na een ramp en rampenpreventie om schade in de toekomst te beperken.

• Kerken en christelijke organisaties die levendige gemeenschappen van hoop willen zijnContact met de Commissie

 Lees meer

Senioren commissie

De seniorencommissie organiseert één keer per twee maanden een bijeenkomst voor senioren. Een spreker wordt uitgenodigd. De onderwerpen zijn zeer divers. Zo passeren o.a. muziek, reisverhalen, natuur, kunst, leuke hobby’s en geschiedenis de revue. Met Kerst en Pasen worden speciale bijeenkomsten georganiseerd. Nadere informatie vindt u in het kerkblad  “Contact”.