De Kerk

Erediensten

Elke zondag zijn er twee diensten in ons kerkgebouw aan de Oranjestraat om 10.00 uur en om 19.00 uur. In de agenda kunt u kijken wie er voorgaat en kunt u de liturgie raadplegen.Vier maal per jaar wordt er een jeugddienst gehouden ’s avonds om 19.00 uur, afwisselend in de Gereformeerde kerk of in de Maranathakerk.

Wilt u weten wie er zondag voorgaat en wilt u de liturgie bekijken raadpleeg dan de agenda 

Welkomdiensten

Ongeveer eenmaal per maand wordt er ’s avonds een welkomdienst gehouden. Hoewel iedereen natuurlijk altijd welkom is om de eredienst te bezoeken, geldt voor deze diensten een speciaal welkom. Een welkomdienst is een laagdrempelige dienst waarin een actueel thema wordt behandeld. Verder worden er een nieuw lied uit het nieuwe liedboek gezongen en hebben we vaak een opwekkingslied of een lied uit Taizé. Ook onze zanggroep ‘de WelcomeSingers’ verleent vaak medewerking aan deze diensten. Een bijzondere welkomdienst is de dienst met Pinksteren, die bij goed weer in de open lucht wordt gehouden. Voor foto’s. Voor meer informatie 

De kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van onze kerk. De wijkouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen, de predikanten, scriba en voorzitter vormen samen de kerkenraad.In het dagelijks bestuur van de kerkenraad, het moderamen, hebben de voorzitter van de kerkenraad, een van de predikanten, de scriba, de voorzitters van diaconie en College van Kerkrentmeesters en een van de wijkouderlingen zitting.Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en doet waar nodig voorstellen aan de kerkenraad.Wanneer u een vraag aan de kerkenraad heeft dan kunt u deze stellen aan de scriba

Predikant van de Gereformeerde kerk Lunteren

ds. Caroline Oosterveen

Sinds kort mag ik in Lunteren uw dominee zijn. Ieder keer als ik de deur uitstap om naar Lunteren te gaan zie ik het bordje aan de muur met de tekst: Pax et bonum  (woorden van Franciscus van Assisi). Vrede en alle goeds. Vanuit het geloof dat de vrede van Christus er voor iedereen mag zijn kleurt dat mijn weg door gemeente en dorp.

In korte tijd heb ik al veel mensen mogen ontmoeten. Eigenlijk stuk voor stuk enthousiaste mensen. Wat wordt er veel gedaan. Erg mooi om te ontdekken.

De komende tijd zal een ontdekkingstocht zijn. En daarbij is het niet mogelijk om direct iedereen te leren kennen. Maar mocht er iets zijn waarbij u graag een predikant wilt spreken, ziekte of iets bijzonders wilt doorgeven mail gerust naar: predikant@gklunteren.nl

Telefonisch ben ik bereikbaar op nummer: 0342-476572.
Goed om te weten: vrijdag is mijn vrije dag.

Graag tot ziens. En: vrede en alle goeds!

ds. Caroline Oosterveen

Contact met de koster voor meer info:

Catechese

The Followers

Welkom bij the Followers pastedGraphic.pngBeste tieners! 

We willen je graag uitnodigen om je aan te sluiten bij The Followers. We komen iedere woensdagavond, vanaf de herfstvakantie tot aan pasen, 5 kwartier bij elkaar om met elkaar te praten en activiteiten te doen rondom geloven en horen bij de kerk. 

De eerste keer dit seizoen is op woensdag 9 november 2022. 

We starten om 19:00 uur met thee/koffie of iets anders, praten dan gezellig met elkaar over wat ons bezig houdt en proberen elkaar te inspireren en te ontdekken wat we nou eigenlijk geloven. 

Er is ruimte voor iedereen om op zijn eigen manier hierin mee te doen en te denken. 

We stoppen om ongeveer 20:15 uur

In de startweek hebben we alvast een leuke activiteit als voorproefje! Namens The Followers van de Gereformeerde kerk Lunteren, 

Jeanine van Maanen (06-20729057) en Sita Abma (06-12635648) Voor meer info kun je ons bellen of whatsappen. 

Aangepaste catechese

Aangepaste catechisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, verzorgt door vrijwilligers van de Gereformeerde Kerk en Maranatha Kerk. Alle leeftijden. Elke donderdagavond van 19.30 -20.30 u, kerk open vanaf 19.00u. 
In de zijzaal van de Maranatha Kerk, Hertenlaan 37 6741 BG Lunteren.

In het seizoen 2015-2016 hebben we als thema ‘De Schepping’. Een prachtig thema omdat het zeker voor mensen met een verstandelijke beperking zo herkenbaar is: het gaat over alles om ons heen. Alles wat we kunnen zien, horen, voelen, ruiken, proeven….. We verwonderen ons over onze medeschepselen, de dieren, de planten, de bomen en bloemen. We voelen en ruiken de aarde en het water, we verbazen ons over licht en donker en over de zon, de maan en de sterren. We zien hoe bijzonder de mens mag zijn in het geheel van de schepping. We vertellen een verhaal, praten en zingen hierover met elkaar, maken een kleurplaat of knutselwerkje. Zeker ook mensen die niet gewend zijn om (elke) zondag naar de kerk te gaan, zijn van harte uitgenodigd dit uur van samen zijn met ons mee te vieren. De laatste avond dit seizoen is op 21 april.

Voor nieuwe aanmelding en informatie

Belijdeniscatechese

Belijdeniscatechisatie oftewel: zelf ja zeggen! 

Afgelopen jaar hebben we met een leuke groep rond de tafel gezeten. Om na te denken over wat we geloven; wat onze doop betekent; waar we staan in de kerk; leven, geloven, liefhebben…..in geloof ben je nooit uitgepraat. Dus ook dit jaar weer: in gesprek over op allerlei gebieden in je leven steeds meer zelf keuzes te maken en beslissingen te nemen. Dat vormt je persoonlijkheid en laat zien waar je voor staat of graag wilt staan. In de kerk krijg je de ruimte om die weg samen met anderen te zoeken. Dat maakt het spannender en gezelliger, ruimer en interessanter als het goed is. 

In de kerk is ook plek om op een gegeven moment zelf uit te spreken dat geloven voor jou belangrijk is. Voor de een zal dat een onmisbaar geloof in Gods liefde zijn. Voor een ander misschien een stevige zoektocht, waarin hij of zij wel wil kiezen. Of wellicht wil je gewoon graag vragen aangaan en weten wat je er vanuit geloof over kunt zeggen en ervaren. Sluit gerust hierbij aan! 

Stuur een mailtje naar carolineoosterveen@gmail.com, dan kijken we (weer) samen in overleg wanneer een geschikt tijdstip is om als groep bij elkaar te komen. En als je vragen hebt: laat het gerust ook weten! 

ds. Caroline Oosterveen 

Collecte bonnen

Kent u dat ook? Tijdens de collecte blijkt dat u na het boodschappen doen op zaterdag bijna niets meer in uw portemonnee heeft. Collectebonnen kunnen dan uitkomst bieden. Bijkomend voordeel is dat u de uitgave aan collectebonnen als aftrekpost voor de inkomstenbelasting mag opvoeren. We hopen natuurlijk dat u het belastingvoordeel met de kerk wilt delen.

Soorten bonnen
U kunt collectebonnen per vel van 20 bonnen kopen, er zijn drie coupures elk met een eigen kleur: 20 gele bonnen á € 1,0020 oranje bonnen á € 1,5020 lila bonnen á € 2,50

Nadat U de bonnen besteld hebt maakt u het bedrag over op bankrekeningnummer NL13 RABO 0337 535 183 t.n.v. Gereformeerde Kerk Lunteren. Onder vermelding van collectebonnen. Zodra het bankafschrift ingelezen kan worden, worden de door u bestelde collectebonnen klaar gelegd. Telefonisch kan er een afspraak gemaakt worden voor het afhalen van de collectebonnen of voor aanvang van een kerkdienst (aan keukenzijde in de hal) kunt u de bonnen afhalen. Heeft u nog vragen over het verkrijgen van collectebonnen bel dan 0612179646 of mail

Ledenadministratie

Kerkelijk bureau

De ledenadministratie wordt verzorgd door het kerkelijk bureau van onze kerk.

Alle veranderingen / mutaties in de gezinssamenstelling zoals geboorte, verhuizing, doop, huwelijk, etc., zijn van belang voor de ledenadministratie en dienen aan het kerkelijk bureau te worden doorgegeven, zodat alle gegevens zo recent mogelijk zijn.

Waarom

Het hart van de kerkelijke administratie vormt de registratie en het beheer van de leden. Dit zijn immers personen binnen de gemeente die aan pastorale zorg zijn toevertrouwd.

Pastoraal medeleven

Verbondenheid met de gemeente

Ledenadministratie staat ten dienste van de gehele kerk.

Leden registreren is geen doel op zich. Het ledenbestand is een middel dat bij kan dragen aan alle activiteiten binnen de kerk. Het is een kostbaar bezit en het zou jammer zijn om dit niet te gebruiken. Met behulp van de ledenadministratie kunnen de juiste mensen op het juiste ogenblik op de juiste wijze door de juiste persoon benaderd worden.

Gaat u verhuizen buiten de gemeente maar wilt u toch lid blijven van onze gemeente, bijvoorbeeld studenten die in het weekend in Lunteren zijn, dan kunt u dit aangeven bij het kerkelijk bureau. De automatische overschrijving wordt dan terug gedraaid.

Gaat u over naar een ander kerkgenootschap, die niet binnen de PKN valt, dan kunt u bij het kerkelijk bureau een attestatie aanvragen.

De mutaties die de ledenadministrateur binnen krijgt, worden doorgegeven aan de predikant en desbetreffende wijkteams alsmede aan het kerkblad Contact.

Contactpersoon van het kerkelijk bureau is Yvonne van der Ploeg.

Contact met Yvonne.

Toerusting doordeweeks

Vorming en toerusting, oftewel: je voeden met wat ertoe doet… Ook op doordeweekse momenten kunnen we met elkaar rond de tafel gaan. Met als basis het jaarthema, dat we willen verbinden met ons beleidsplan, de 4- generaties gemeente. Voor ieder van ons plek aan de tafel, immers. Ontmoeting, in gesprek zijn, verbinding. Niet zomaar even vluchtig, maar met aandacht en tijd. Om je geloof te voeden is naast stilte ook gesprek en verdieping belangrijk

Graag geven we hierbij een overzicht van komende activiteiten; voor de exacte data: houd de nieuwsbrief, Contact en de website in de gaten! 

 Geloofsopvoeding 

3 avonden in oktober/ november (leuk woord eigenlijk: op- voeding) Je wilt je kinderen leren hoe wezenlijk geloven is voor ons. Maar dat is niet eenvoudig. Zij hebben vragen, en jij soms niet minder. Hoe geef je een kind handvatten om God te leren kennen? Hoe goed om daarover in gesprek te gaan. Met andere ouders, met de bijbel als bron. Dat geeft vast veel herkenning, en hopelijk wat nieuwe geloofsmoed! Met ds. Caroline Oosterveen 

 Bonhoeffer-kring: Duitse vrouwen in verzet tegen Hitler: Inspiratie en rolmodellen 

Verzetsvrouwen kwamen, ondanks het grote risico dat ook zij liepen, uit alle maatschappelijke geledingen: het jeugdwerk, de studenten, kerkelijke kringen, organisaties van sociaaldemocraten of communisten, de adel en de burgerij. Wat inspireerde hen? Wat zegt dit ons? De datum wordt nog bekend gemaakt. 

Met Janus van Tilburg en Caroline Oosterveen 

Ontmoetingen rondom een bepaald thema of Bijbels onderwerp 

4 woensdagavonden in het komende seizoen (najaar/winter) door ds. Wim Scheltens 

 Gespreksgroep voor twijfelaars 

We lezen samen het boek van Nelske Vink: het geschenk van Martha. Altijd maar in de weer voor anderen; voor velen herkenbaar…je kunt er echt uitgeput van raken. We leren dat Maria het beste deel kiest, maar maakt dat wat Martha doet per definitie fout? Drie keer in gesprek met ds. Caroline Oosterveen en elkaar 

‘Ontspannings- en ademeducatie’ 

Voor een ieder die beter wil leren ademen, soepeler bewegen en/of wil leren ontspannen. We zitten op gewone stoelen met beide benen op de grond, zowel letterlijk als figuurlijk. Door bewust te ontspannen – een kunst op zich – leren we soepeler en efficiënter te bewegen. Aan het einde van de les is er een eind-ontspanning met (live)muziek, waarna een  stilte moment

De lessen worden gegeven door Peter van Kan, bekend ook van de Oranjerie.

Om tafel voor de preek 

Twee keer dit jaar een ochtend samen de preek voorbereiden. Van tevoren ontvangt u de schriftlezing, en gaan we in de werkkamer van de dominee ermee aan de slag. In januari en juni

Samen jong; 6 kernwaarden van gemeentezijn

In de kerkenraad gaan we hiermee aan de slag. Maar voor wie daar ook wel van op de hoogte wil zijn en er eens over mee wil denken: in februari is er een avond om van gedachten te wisselen. Met Sieneke en Caroline  

 Grootouder en kleinkind, over generaties gesproken…..

Soms en hopelijk is er een band, die speciaal is. Juist omdat er in de tijd een stukje afstand ligt….Een zaterdagochtend om met andere grootouders en kleinkinderen in de kerk elkaars verhalen te horen. 

 Over de gevaren van alcohol en drugs 

Hopelijk in samenwerking met anderen uit Lunteren een informatieavond. Door Luuk Miedema, preventiemedewerker 

Hoe deel jij je geloof? 

Wat zou jij zeggen als iemand die niet gelooft geïnteresseerd aan jou zou vragen waarom het belangrijk is om te geloven? De vraag stellen is gemakkelijker dan hem beantwoorden. Daarom wordt er in maart 2023 een avond aan deze vraag gewijd, en gaan we samen opzoek naar wat wij zouden antwoorden. Met Martin vd vendel en Caroline Oosterveen 

Judas, een boek van Amos Oz 

De scheidslijn tussen verraad en liefde kan soms heel dun zijn…..Juist in de week van Pasen gaan we met elkaar in gesprek over dit boek. Wel belangrijk dat u het boek heeft gelezen. 

Actualiteit en bijbel 

Hoe kijken we met geloofsogen naar wat er allemaal gebeurt in onze wereld? Daar zou je ook wel eens anderen over willen horen. Neem een stukje uit de krant mee dat jou raakt, en we gaan erover in gesprek. (we delen de aangedragen stukjes van tevoren). Met ds. Caroline Oosterveen, in de maand mei 

Kinderdiensten

Kinderdank -en biddag ___ 

Op woensdag 2 november 2022 is het dankdag en op woensdag 8 maart 2023 is het biddag. Op beide dagen worden er kinderdiensten gehouden. Deze diensten worden gezamenlijk georganiseerd door de Gereformeerde Kerk en de Maranathakerk. Tijdens de diensten worden de kinderen actief bij de dienst betrokken. De invulling kan elke keer anders zijn. Zo was er tijdens de biddagdienst afgelopen jaar een gezamenlijk moment in de kerkzaal en zijn de kinderen daarna creatief bezig geweest. Samen hebben ze schilderijen ingekleurd, die tijdens de avonddienst in beide kerken stonden. Hoe de diensten dit jaar worden ingevuld is nu nog niet bekend. We horen graag van de kinderen wat zij mooi en belangrijk vinden en wat zij graag willen in deze diensten. 

Iedereen, die het leuk vindt om aan te sluiten is van harte welkom! Het is fijn om zowel jong als oud te ontmoeten. 

Voor de jongere broertjes en zusjes is er geen oppasdienst. De diensten beginnen om 14.30 uur en vinden plaats in de Maranathakerk aan de Hertenlaan te Lunteren. 

Namens de commissie: Wieteke, Marjolijn, Harma (Geref. kerk), Jouke, Jojanneke (Maranathakerk)

Koffietijd en meer…

Liturgisch bloemschikken

Hier kunt u informatie lezen over de prachtige bloem creaties die in de kerk staan.

   Lees meer

Historie

Informatie over de kerk van nu en vroeger kunt u vinden op de website van Reliwiki

WelcomeSingers

Hoi lieve mensen, 

Wij gaan 27 augustus weer beginnen met zingen. 

De volgende datums zijn 3 en 10 september en 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 en 17 december. Het is om 9.30 tot 11.30 Dacht ik. Maar je kan Hannie v.d Hoeve altijd bellen of appen of mailen naar hvangrootheest@outlook.com .Telefoonnummer is 0614254991. 

We kunnen zeker wat zangers gebruiken. 

Lieve groetjes de Welcome Singers 

Organisten

Hier zult u binnenkort wat informatie over het orgel in onze kerk kunnen lezen.

Contact met onze organisten

Kampvuuravonden

Op de eerste vrijdagavond van de maand van oktober t/m juni is er een kampvuuravond. Met als motto, “Vuur, ontmoeting & vriendschap”.

Als de maatregelen het toelaten willen we dit seizoen op vrijdag 1 oktober voor de 1e keer bij elkaar komen.

Jij bent van harte welkom aan de Vaarkamperengweg 27 in Lunteren of 

De Meikade 57 Ederveen/Lunteren.

De kampvuuravonden zijn avonden waarbij mannen elkaar ontmoeten bij een kampvuur, onder het genot van wat te eten en te drinken. Hierbij denken wij na over ons geloof. Soms door een spreker of een thema, soms gaan wij erop uit naar een andere inspirerende plek. De combinatie van een korte overdenking en daarna samen praten over wat ons bezig houd, zorgt voor verbinding en verdieping van vriendschappen. De avonden zijn bedoeld voor alle mannen die dit willen meemaken. Of je nu wel of niet geloofd, of niet weet wat je gelooft. Laat je inspireren en neem gerust andere mannen mee.

We hebben een App-groep waarin we elkaar op de hoogte houden van de locatie, thema, en andere zaken die we willen delen.

                               

Voor informatie bel: Kees Geluk 06 53 52 38 08 

Martin van de Vendel 06 55 19 62 91

Columns

Ds. Wim Scheltens verzorgde wekelijks een column voor op de website en in de nieuwsbrief die elke zaterdag wordt rondgezonden. In de column worden vaak actuele zaken belicht die met het geloof te maken hebben. Soms wordt ingegaan op actualiteiten in het kerkelijk jaar of de liturgie.     Lees de columns