Gesprekskring over Timoteüs

Op vijf woensdagen: 18 en 25 januari, 1,8,15 februari 2023, aanvang: 20.30 uur.

We lezen de brieven van Paulus aan Timoteüs gaan lezen.

Deelnemers krijgen van te voren een uitgewerkte toelichting.

Leiding: ds. Wim Scheltens, 

Opgave graag via de mail:  wimjw@hetnet.nl  of via de brievenbus: Molenparkweg Oost 6, 6741 ZS Lunteren

Datum

15 feb 2023
Verlopen!

Tijd

20:30 - 22:00

Labels

Toerusting
Categorie
QR code