‘500 jaar protestant’ – geloofwaardig

Met een startviering in Amsterdam, een estafette door de provincies en een slotviering in Utrecht wordt een jaar lang aandacht besteed aan  ‘500 jaar protestant’.

31 oktober – Hervormingsdag

Die dag is voorgoed verbonden met het jaar 1517.

Kerkhervormer Maarten Luther presenteerde toen zijn ‘95 stellingen’ in Wittenberg. Velen zien het als het begin van de Reformatie en het ‘protestantisme’. Op 31 oktober 2017 is dat vijf eeuwen geleden.

De Protestantse Kerk in Nederland grijpt het jubileum aan om, samen met anderen, 500 jaar protestantisme te markeren. Twaalf maanden achtereen, vanaf 31 oktober dit jaar. Dr. Margriet Gosker geeft vanuit de Protestantse Kerk in Nederland als projectmanager, op vrijwillige basis, leiding aan het project. Ze zegt: “De Reformatie is niet iets dat in 1517 begon en, om een jaartal te noemen, in 1648 eindigde. Het protestantisme is een voortgaand vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd. En die beweging gaat nog door.”

Evenmin zal het een ‘triomfalistisch protestants feestje’ zijn. Ze zegt: “We kijken ook niet enkel terug. Het zal ons er vooral om gaan dat we de actualiteit van het protestantisme in een oecumenische context onderstrepen. Juist in een oecumenische omgeving worden mensen zich des te meer bewust van hun eigen protestantse of rooms-katholieke identiteit. We willen ook laten zien in welk opzicht het protestantisme toekomst heeft en relevant is voor mensen van nu.”

Thema’s  voor de geloofwaardigheid

– Vrijheid, waartoe we geroepen zijn volgens Paulus , is een belangrijk thema.

– Voor het aangezicht van God – dat is belangrijk in de Reformatie, dat je ‘direct wat met God mag hebben’: biddend, bijbellezend en mediterend.

Daar komt geen kerk, geen priester tussen. Ik kan en mag steeds opnieuw mijn eigen afwegingen maken.

Genade – niet omdat wij het verdienen, maar alleen om Jezus’ wil uit genade.

Dat is ook echt protestants.

Liefde van God – waaruit de genade voortvloeit, krijgt je zomaar onverdiend.

– Doen wat je hand vindt om te doen – hulpvaardig zijn hoort erbij.

– Leven tot Gods eer – dat is een hoge doelstelling, die op de platte keien van onze dagelijkse praktijk om uitvoering vraagt – typisch iets van de Reformatie.

Willen doen wat God wil dat ik doe – plichtsbesef, verantwoordelijkheid nemen, ook dat is protestants.

Geen makkelijke keuzes

Protestants zijn staat ook voor maatschappelijke keuzes.

Opkomen voor vluchtelingen, voor bed, bad, brood en begeleiding is typisch een diaconale kant van het protestants zijn.

Een weerwoord durven geven, een mening ontwikkelen en consequenties durven trekken uit je geloof. Allemaal trekken van het Protestantisme.

En de laatste jaren: gangmaker zijn van de oecumene. Dat kan geen kwaad!

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten