Geen categorie

Actie kerkbalans 2021

Actie kerkbalans 2021

In januari hebben wij u benaderd voor de actie Kerkbalans, de jaarlijkse inzamelingsactie van de Gereformeerde Kerk Lunteren PKN.  Tot nu toe is een bedrag van ruim € 90.000 toegezegd. Al toezeggers en betalers: hartelijk dank hiervoor! Heeft u nog niet gereageerd? Dan brengen wij het verzoek graag nog een keer onder uw aandacht. Uw…

Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen

Wij nodigen u uit voor een  online Paasviering op 9 maart 2021, s avonds van 19.00-20.00 uur. De PCOB Ede en PCOB Lunteren zijn samen de initiatiefnemers van deze viering die wordt verzorgd vanuit de Maranatha Kerk te Lunteren. Helaas kunnen er geen bezoekers aanwezig zijn, vandaar dat we naar een andere oplossing hebben gezocht…

Voortgang beroepingswerk

Door de beroepingscommissie worden in februari en in maart gesprekken gevoerd met geselecteerde kandidaten voor het predikantschap van onze gemeente. Er is een selectie gemaakt uit de sollicitanten en uit de namen die vanuit onze gemeente zijn aangedragen. De selectie is gebaseerd op de vastgestelde profielschets en op de achtergrond en motivatie van de sollicitanten….

2 Koningen 5: 1-15

Afgelopen zondag ging het in de ochtenddienst over Naäman, bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, een aanzienlijk man en een strijdbare held. In de Bijbel staat er dan een komma en daarachter staat ‘maar hij was melaats’. Even terzijde; dat is een besmettelijke ziekte, waarover we in Leviticus 13 lezen hoe in…