Geen categorie

Hou vol…

Hou Vol… In het schijnsel van het ongeziene schouwen wij,want de lichte last der verdrukking, een moment in de tijd,vormt voor ons een eeuwig gewicht van pracht en heerlijkheid,De zichtbare wereld, een schim in vergankelijkheid,maar het onzichtbare, dat eindeloze rijkdom spreidt. In de stille uren van het onbegrepene,verheft zich een kracht die de ziel omarmt,want…