Kindermoment

Kinderkring 20220116

Kinderkring 20220116

Kaïn en Abel  ‘Ik kan gaan oogsten!’ zegt Kaïn hardop tegen zichzelf. Tevreden wandelt hij over zijn land. Wat is alles goed gegroeid. Hij plukt een heleboel korenaren. In de verte ziet hij zijn broer Abel aankomen, met zijn kudde schapen. Kaïn en Abel zijn de kinderen van Adam en Eva. Kaïn werkt het liefst…

Kinderkring
|

Kinderkring

Beste ouder of opvoeder,  Uw kinderen doen mee met Bijbel Basics, het kindernevendienstprogramma van het Nederlands Bijbelgenootschap waarin de Bijbel én het kind centraal staan. De komende zes weken lezen we met Bijbel Basics verhalen over het begin van de wereld. We beginnen met Psalm 103, en daarna volgen vijf verhalen uit het bijbelboek Genesis….

Hand in hand

Hand in hand

Genesis 17 Kijk daar gaan de kleuters met juf Irene. Ze lopen de school uit, het plein op en ze gaan verder. Ze steken de weg over en lopen door de straten rondom de school. Ze gaan de tuinen bekijken, overal bloeien de planten en de struiken. Maar ze moeten wel goed opletten. ‘Goed uitkij[1]ken…

De geboorte van Ismaël

De geboorte van Ismaël

Genesis 16 Moeten jullie weleens wachten?  Waarop bijvoorbeeld? Wat vinden jullie daarvan?  Is wachten altijd hetzelfde of zijn er verschillen? Is wachten op je verjaardag hetzelfde als wachten tot je beter wordt, wanneer je ziek bent?  Vandaag gaat het over twee oude mensen die moeten wachten tot gebeurt wat hun is beloofd. Het is opgeschreven…

Elia mag bij God komen

Elia mag bij God komen

De hemelvaart van Elia                                                               2 Koningen 2:1-18 Lang voordat Jezus geboren werd, was er een profeet van de HEER die Elia heette. Elia leefde in een moeilijke tijd. Hij moest de woorden van God vertellen aan mensen die eigenlijk niet wilden luisteren naar de HEER. Dat was geen makkelijk werk voor Elia. Toch bleef hij…