Auteur: Aart Davelaar

Noach

Noach

Deze zondag is de vijfde van een blok met zes teksten over het begin van de wereld. Gedeelten uit Genesis 6:9-9:17 staan centraal: Noach wordt gered van de grote overstroming, en God geeft de regenboog als teken van zijn belofte van trouw. Verhaal Eindelijk: de deur van de boot mag open. Noach gaat naar buiten, samen…

Kinderkring 20220116

Kinderkring 20220116

Kaïn en Abel  ‘Ik kan gaan oogsten!’ zegt Kaïn hardop tegen zichzelf. Tevreden wandelt hij over zijn land. Wat is alles goed gegroeid. Hij plukt een heleboel korenaren. In de verte ziet hij zijn broer Abel aankomen, met zijn kudde schapen. Kaïn en Abel zijn de kinderen van Adam en Eva. Kaïn werkt het liefst…

Kinderkring
|

Kinderkring

Beste ouder of opvoeder,  Uw kinderen doen mee met Bijbel Basics, het kindernevendienstprogramma van het Nederlands Bijbelgenootschap waarin de Bijbel én het kind centraal staan. De komende zes weken lezen we met Bijbel Basics verhalen over het begin van de wereld. We beginnen met Psalm 103, en daarna volgen vijf verhalen uit het bijbelboek Genesis….