Roemenië Projecten

Stallenbouw 2018

Stallenbouw Boerengroep Veluwe Voor u ligt een verslag van een project geïnitieerd vanuit de Agrarische Studiereis van 2017. Dit project werd door Ab van den Berg opgestart en heeft tot doel de huidige Roemeense melkveehouders in Szentmarton (RO) een kans van slagen te geven binnen de regio. Dat lukt alleen als er een grotere melkproductie…

Voltooide bouwprojecten

In 2006/2007 werd er met steun en inzet van ‘Lunterse’ aannemers en verschillende vrijwilligers een pastorie gebouwd in Szentmarton ten behoeve van het predikantenechtpaar Tibor en Annemaria Orban. Van buiten de Gereformeerde kerk van Lunteren werden – soms onverwachte – sponsors bereid gevonden om mee te helpen.   Op verzoek van de kerkelijke gemeente in…

Bouwprojecten

In 2015 is er vanuit een initiatief van personen uit verschillende delen van  de Lunterse samenleving een stichting opgericht om in Noszoly mee te werken aan het herstel van de Protestantse kerk. De “Stichting Lunterse steun voor herstel kerkelijk gebouw in Roemenië“ plaatst regelmatig nieuwe informatie over de vorderingen op hun website: https://steunkerkherstelroemenie.nl/ [thrive_link color=’orange’…

Micro-kredieten

Ten behoeve van andere projecten zijn microkredieten beschikbaar gesteld. Er zijn spelregels vastgesteld voor het aanvragen van een krediet. Er moet bijvoorbeeld een globaal ‘bedrijfsplan’ ingediend worden. Na een zakelijke beoordeling wordt volgens een bepaald model een contract met voorwaarden opgesteld. Door middel hiervan zijn met deze formule leningen verstrekt voor het starten van een…

Vee project

Eind 2008 is het vee project “Geef die boer een kans” in Szentmarton en omstreken  gestart. Hierbij is een som geld gedoneerd door de Lunterse gemeenschap. Aan de Roemeense boeren werd het aanbod gedaan renteloos een bedrag te lenen waarvoor in de meeste gevallen een koe gekocht werd. Met de opbrengst van een kalf en de melk…