De waarde van contact 

De kerk viert met Advent het wonder dat we een Kind mogen verwachten, de Zoon van God, de Vredevorst, het Kind van Bethlehem, maar ook: de Man van Smarten. ‘Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Dat zegt Hij, die weet wat het is om ‘smart’ te dragen.

Juist in deze weken van Advent is bekend geworden, dat het aantal Nederlanders dat geen contact meer heeft met een of meer familieleden snel toeneemt. In 2015 gold dit voor maar liefst 47 procent van de ondervraagden tegen 35 procent in 2013.

columns 20151212

Heel vaak gaat het om geld. Ook door de relatiekeuze van kinderen of ouders, die slecht valt bij de familie. Uit de kring van de mediators zie ik de volgende tips komen: 1. Zie het niet als zwakte om de eerste stap te zetten en spijt te betuigen. 2. Spreek niet langer over elkaar, maar met elkaar. 3. Stop met het maken van verwijten. 4. Geef duidelijk aan wat jouw wensen en verwachtingen zijn. 5. Bedenk bij elke ruzie: ‘Was sich liebt, das neckt sich.’

Sommige mensen voelen zich al gauw gekwetst of afgewezen, door wie dan ook. Stop met verwijten maken, is een van de tips. Wat is dan de manier om aan te geven wat je dwarszit in het gedrag of de houding van de ander? Geef aan wat jouw wensen en verwachtingen zijn, zegt dezelfde mediator. Maar er zijn mensen die in een zgn. wens meteen een verwijt horen.

Ruziemaken hoort erbij in je kindertijd: voor jezelf opkomen, je eigen grenzen afbakenen, je inleven in een ander. Maar lang niet iedereen heeft dat als hij of zij volwassen is, goed geleerd. Een advocaat geeft aan: ‘Er is ontzettend veel onmin in families en steeds minder gêne om ruzie te maken.’.

In de kerkelijke gemeente die ook ergens een familie is, zie je dat ook in toenemende mate.

Je bent het er niet mee eens en hup, daar gaan we…

Dan is het extra ontroerend, dat er in de Bijbel veel gesproken wordt over ontmoetingen: Abraham en Lot, Jacob en Ezau – en dat zijn geen gemakkelijke gesprekspartners met eenvoudige mededelingen! Er is veel misgegaan en er is veel goed te maken. En de waarde van goed contact ligt voor het oprapen in de Bijbel. ‘Dient elkaar door de liefde’, zegt Paulus in Galaten 5: 13 – hopelijk niet aan dovemansoren in 2015.

Wij neuriën thuis nog wel eens ‘en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen’, zoals Lied 838 (Gezang 481) zingt.

Laat de Heilige Geest daar nu juist goed in zijn en ons daarbij willen helpen.

En zo lezen we in de weken van Advent over Maria die Elisabeth bezoekt. Daarover hoeven we ons geen zorgen te maken. Er vallen geen scherpe woorden. Er klinken vriendelijke woorden, gedrenkt in de verwondering over Gods toe-naderende liefde.

Daar zou wel eens het geheim kunnen liggen voor christenmensen, die deze bron kennen en willen benutten ook buiten eigen kring.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten