Zondag Moederdag

Op de tweede zondag in mei is het Moederdag. Doen we daar ook aan in de kerk? Het is een mooie gewoonte om in de voorbede dankbaarheid te uiten voor de rol van de moeder in het leven van kinderen, en dat werkt vaak een leven lang door. Kind van je
moeder blijf je ook op hoge leeftijd. In het contact met oudere mensen merk je wel eens, dat in de laatste levensfase opeens
terug gedacht word aan moeder. Vak ook met groot respect.

Als je zelf weet wat het leven allemaal voorstelt, kun je met extra aandacht vervuld raken voor wat jouw moeder voor jou betekend heeft. Soms wordt gedacht aan de moeders in de Bijbel:

– Eva, de moeder van Kaïn en Abel

– Sara, de moeder van Isaak.

– Tamar, moeder van Peres en Zerach

– Rachab, de moeder van Boaz

– Naömi, de schoonmoeder van Ruth.

– Ruth, de moeder van Obed (opa van David)

– Batseba, de moeder van Salomo

– Hanna, de moeder van Samuël.

– Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper.

– Maria, de moeder van Jezus.

En we weten van de schoonmoeder van Petrus; en van de oma en de moeder van Timoteüs: Loïs en Eunike.

Hoe denk jij aan je moeder? Die moeders in de Bijbel worden soms uitgebreid beschreven. In het Oosten is de moeder een belangrijk persoon: alles draait om haar, ook al lijkt het dat de man regeert. Je vindt dat terug bij die moeders uit de Bijbel. Als je dat erbij betrekt, kon je wel eens een heel andere Moederdag beleven dan anders.

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten