Dopen van Sil Meppelder en Mae van Veldhuizen

Op 3 oktober is het Israëlzondag. Belangrijk in de Joodse traditie is het vraaggesprek. Als je kind je vraagt….. Hoe mooi, dat dan ook op deze dag in de morgendienst twee kinderen in ons midden gedoopt mogen worden. Over toekomst (ook ons jaarthema)  gesproken…..:

Het kind

Ons is geen toekomst en geen keus gelaten:
wij moeten voort, verward en hulpeloos,
in een cultuur van films en radio’s
en soms, wat over het verleden praten.

Niemand ontkomt er aan… alleen het kind
is nog hetzelfde als voor duizend jaren.
Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren
alsof de wereld pas vandaag begint.

O makker in ditzelfde grauw getij,
nog altijd komt het kind tot jou en mij.
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen

in ieder kind kan het opnieuw beginnen.
Zolang God kinderen in ons midden zendt,
heeft hij zich nog niet van ons afgewend.

Muus Jacobse,
uit de bundel De doortocht. Gedichten. 1936

We hopen op een feestelijke en gezegende dienst.

Vrede en alle goeds, ds. Caroline Oosterveen

Vergelijkbare berichten