Kerkdiensten

Kerkdiensten

Beste gemeenteleden, vanaf 5 oktober 2020 zijn de richtlijnen vanuit de overheid ten aanzien van de kerkdiensten aangepast. De PKN adviseert om in de eredienst met maximaal 30 personen samen te komen. Hieronder vallen niet de vaste medewerkers van de kerk, (dominee, ouderling, diaken, koster, welkomheters, organist en beamerteam). Enkele nieuwe regels voor het houden…

ZWO dienst

Volgende week zondag 2 februari 2020 zal er in de avonddienst gezamenlijk met de Maranathakerk en de Molukse Kerk weer een ZWO dienst gehouden worden. De voorganger in deze dienst is Ds. Pattij. Het thema voor deze dienst is: “Brood dat leven geeft”. Zowel in de morgendienst bij ons in de kerk als tijdens deze gezamenlijke…