Kerkdiensten

Beste gemeenteleden, vanaf 5 oktober 2020 zijn de richtlijnen vanuit de overheid ten aanzien van de kerkdiensten aangepast. De PKN adviseert om in de eredienst met maximaal 30 personen samen te komen. Hieronder vallen niet de vaste medewerkers van de kerk, (dominee, ouderling, diaken, koster, welkomheters, organist en beamerteam).

Enkele nieuwe regels voor het houden van kerkdiensten in coronatijd.

De Kerkenraad heeft in overleg met de Coronacommissie besloten dat er tijdens de kerkdienst voor in de kerk solo gezongen mag worden.  

Er moet dan wel een afstand van 5 m tot de gemeente in acht genomen worden.   

Als de zanger(es) begeleid wordt door een instrumentalist(e) moet de onderlinge afstand ook 5 m zijn.

Kinderen beneden 12 jaar moeten vanaf 25 december 2020 ook bij de 30 personen, die in de kerkdienst mogen zijn, gerekend worden. Zij moeten dus ook aangemeld worden.

Ook het zingen wordt door de PKN sterk afgeraden, in onze gemeente was het al niet de bedoeling om mee te zingen, dus daarin verandert voor ons als gemeente niet veel. 

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt.

Om teleurstelling te voorkomen willen we u/jullie er op wijzen dat het nu wel noodzakelijk is om tijdig een plek te reserveren. Omdat we nu 30 plaatsen beschikbaar hebben in plaats van 68.  Als er al 30 mensen gereserveerd hebben kunnen we mensen die op goed geluk naar de kerk komen niet meer toelaten.

Het gebruik van mondkapjes tijdens in en uitlopen van de kerk gaan wij niet adviseren, wij gaan er vanuit dat we als gemeente de 1.5 meter afstand goed naleven. Het staat u/jullie natuurlijk helemaal vrij om wel een mondkapje te dragen.

We begrijpen dat we een stapje terug moeten doen in onze manier van kerk zijn, maar als dit vanuit de PKN en de overheid met klem geadviseerd wordt menen wij dat het goed is om dit zo uit voeren.

Bij binnenkomst wordt u naar uw gezondheid en naar uw naam gevraagd. Uw naam wordt op de lijst van aangemelden aangevinkt.

U dient uw handen te ontsmetten.(er zit nieuwe, niet plakkende vloeistof in de apparaten).

U krijgt een plaats aangewezen. (echtparen en gezinnen mogen naast elkaar plaats nemen; tussen de andere personen zitten 3 stoelen).

Wij zingen niet in de dienst.

Het verlaten van de kerkzaal na de dienst gaat in omgekeerde volgorde ,op aanwijzing van degene die u ook uw plaats heeft gewezen.

Laten we met elkaar om elkaar denken, en zo vanuit ons geloof kracht en vertrouwen halen om samen kerk en gemeente te zijn. 

Uit een stukje van de PKN:

Kom Schepper Geest,

ontsteek ons het vuur van uw liefde.

Houd ons vast,

in Jezus naam.

Amen.

Anneke de Boer                                                                                                                                      Petra Boiten                                                                                                                                  Kees Geluk                                                                                                                             Anne Hazenberg

Vergelijkbare berichten