Stallenbouw 2018

Stallenbouw Boerengroep Veluwe

Voor u ligt een verslag van een project geïnitieerd vanuit de Agrarische Studiereis van 2017. Dit project werd door Ab van den Berg opgestart en heeft tot doel de huidige Roemeense melkveehouders in Szentmarton (RO) een kans van slagen te geven binnen de regio. Dat lukt alleen als er een grotere melkproductie mogelijk is en dit kan alleen maar als je het aantal koeien ook op een gezonde manier kunt huisvesten.

Geschiedenis

In oktober 2017 vond een Agrarisch Studiereis plaats met als eindbestemming de partner gemeenten van de Geref. kerk Lunteren (Szentmarton en Noszoly). Elf Nederlanders bezochten verschillende agrarische ondernemingen en -opleidingen.In Szentmarton aangekomen bracht deze groep een bezoek aan een drietal boeren. De Roemeense melkveehouders, die bezocht werden, lieten hun bedrijven zien en gaven aan met welke uitdagingen zij te kampen hadden.

Lees meer

Vergelijkbare berichten