“Christelijke waarden”

Het Parlementaire Jaar is afgelopen week weer begonnen met Prinsjesdag en Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede kamer.

En zo hebben wij de Startdienst komende zondag van het nieuwe seizoen 2015/2016.

In de bespreking van de regeringsplannen voor 2016 ging het over economie, zorg, veiligheid en de vluchtelingenstroom.

Met name de heer Wilders van de PVV steigerde bij de gedachte, dat er zoveel vluchtelingen komen.

Hij zei ook: “Ik weet ook dat er mensen zijn, binnen en buiten kerken, die het wel goed vinden dat er asielzoekerscentra bij komen. Die mensen worden door iedereen in deze Kamer vertegenwoordigd, behalve door de PVV.”

Wilders waarschuwde vooral om de christelijke waarden te bewaken.

Kees van der Staaij schoof toen uit zijn bankje en liep naar de interruptiemicrofoon met de opmerking, dat de SGP-fractie geen bezwaar voelt, als het in de Tweede Kamer gaat over christelijke waarden.

Maar van der Staaij had wel een vraag: Kunt u eens vertellen, wat in de PVV dan wel onder christelijke waarden zoal wordt verstaan. Hij maakte deze opmerking letterlijk: “noem eens een aantal christelijke waarden waarvan u zegt: daar zijn we trots op in ons land”.

column 20150919Wilders antwoordde: “Eén van de christelijke waarden is dat we op moeten komen voor ons eigen volk.”

Het overgrote deel van de Tweede Kamer barstte spontaan in hoongelach uit.

En ik dacht: dan weten ze in de Tweede Kamer dus best wel, waar het in christelijke waarden wel en niet om gaat. Ook in het komende seizoen gaan we weer verder met het verkennen en in praktijk brengen waar het in het christelijk geloof om gaat.

Ik nodig u graag uit om die zoektocht mee te maken!

Ds. Wim Scheltens

Kees van der Staaij

Vergelijkbare berichten