Hou vol…

Hou Vol…

In het schijnsel van het ongeziene schouwen wij,
want de lichte last der verdrukking, een moment in de tijd,
vormt voor ons een eeuwig gewicht van pracht en heerlijkheid,
De zichtbare wereld, een schim in vergankelijkheid,
maar het onzichtbare, dat eindeloze rijkdom spreidt.

In de stille uren van het onbegrepene,
verheft zich een kracht die de ziel omarmt,
want we kijken niet naar wat vergaat in het heden,
maar naar het onzichtbare, dat eeuwig bestaat.


Oh, de last der dagen mag dan licht lijken,
Maar draagt in zich een diepe betekenis,
Want in de schaduw van het zichtbare verschijnen
de contouren van een eeuwig, ongezien paradijs.


Laat ons dan niet gevangen zijn in de ketenen van het voorbijgaande,
maar ons verheffen naar het onzichtbare, het eeuwige,
waar de last der verdrukking een poort opent naar de vrijheid,
en de schittering van de ongeziene glorie ons leidt.

2 Korintiërs 4:17-18 (NBG)

Paul Diender.

Vergelijkbare berichten