Diaconie

In Szentmarton en omliggende dorpen wordt de diaconale taak uitgevoerd door:

  • de predikant,
  • leden van de lokale kerkenraad,
  • lokale vrouwengroep.

Zij doen dit door aandacht te geven aan ouderen, zieken en behoeftigen.

De Roemenie Commissie schenkt een financiële bijdrage aan het diaconale werk in Szentmarton en de andere omliggende dorpen.

 

Andere vormen van rechtstreekse diaconale hulp die door de Commissie ondersteund worden en waarvan de gehele gemeenschap van profiteert zijn o.a. abonnementen op een vrouwenblad, een internetaansluiting en een cursus Engels.

In 2014 is een begin gemaakt met deelname aan de stichting Studium Academicum. Deze Roemeense organisatie geeft jongeren bij aantoonbaar goede resultaten in het onderwijs een kleine jaarlijkse bijdrage ten behoeve van hun opleiding. Jaarlijks stort de Roemenië Commissie een bijdrage op de rekening van de stichting, zodat de studenten uit onze zustergemeente een bijdrage van de stichting kunnen vragen.

Wilt u ons ondersteunen om deze jongeren een steuntje in de rug te geven, dan kunt u een bijdrage overmaken naar onze rekening NL48RABO0337500312 onder vermelding van studieondersteuning.

[thrive_link color=’orange’ link=’roemenie-commissie’ target=’_self’ size=’small’ align=’left’]Ga Terug[/thrive_link]

 

 

Vergelijkbare berichten