Studiefonds Vera Lux

“Het Ware Licht” is de benaming van het studiefonds dat is opgericht door onze broeders en zusters in Szentmárton, met ondersteuning van leden van de Roemenië Commissie. Ina van de Vendel en Zsuzsanna Baanstra maken tevens deel uit van het bestuur van de stichting.
In Szentmárton koesterde men al geruime tijd de wens om een studiefonds te hebben waarmee jongeren ondersteund kunnen worden in hun studiebehoeften. Het is nu zover dat elk jaar meerdere studenten in aanmerking komen voor een studietoelage van 250 tot 500 euro aan het begin van het schooljaar.

Het doel van Vera Lux Associatie voor Educatie is om mensen die wonen in – of verbonden zijn met – de dorpen die behoren tot de Reformatorische kerk van Sanmartin/Nasal (Szentmarton, Noszoly) toe te rusten voor een taak in het maatschappelijk leven. De toerusting kan plaatsvinden door verschillende activiteiten, waaronder scholing, training, studiegroepen, mentorondersteuning, het organiseren van werkweken voor de jeugd, en het ondersteunen van plattelandsontwikkeling.

https://veralux.eu/

Vergelijkbare berichten