Clone of Nu de kerken gesloten zijn door corona, wandelen voor een kerk die al 10 jaar is gesloten

In 14 dagen het Pieterpad van 492 kilometer wandelen dat is mijn doel. Daarmee wil ik geld inzamelen voor het herstel van een 16e eeuws kerkje van onze zustergemeente Sanmartin / Noszoly in Roemenië. Dit kerkje is al 10 jaar tot groot verdriet van de plaatselijke bevolking niet meer in gebruik door vochtproblemen. Toen wij hier 10 jaar geleden voor het eerst mee geconfronteerd werden stonden de zwammen aan de binnenkant van de kerk meters hoog. Ondertussen hebben groepen vrijwilligers uit Nederland de kerk al voorzien van een nieuwe fundering en vloer. Ook de muren zijn aan de binnen- en buitenkant ontdaan van het pleisterwerk om te drogen. En nu de laatste fase, nieuw stucwerk, balustrade omhoog en de inventaris weer plaatsen. Hiervoor is veel materiaal nodig, en daarvoor wandel ik vanaf 14 april t/m 27 april d.v. 

Wilt u meer weten over dit project ga dan naar: www.steunkerkherstelroemenie.nl 

Wilt u doneren dat kan makkelijk via: https://www.doneeractie.nl/steun-kerkherstel-noszoly-roemeni-235/-42982 of door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL17RABO0305748211 t.n.v. Stichting kerkherstel Roemenië.

Uw bijdrage is aftrekbaar voor de Belasting omdat deze gaat naar een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Wilt u mijn reis volgen en meer informatie over het kerkherstel, ga dan naar: https://www.polarsteps.com/MartinvandeVendel/3451331-492-kilometer-pieterpad 

Met vriendelijke groet,

Martin van de Vendel

Vergelijkbare berichten