Roemenië Diaconaal werk

Studiefonds Vera Lux

Studiefonds Vera Lux

“Het Ware Licht” is de benaming van het studiefonds dat is opgericht door onze broeders en zusters in Szentmárton, met ondersteuning van leden van de Roemenië Commissie. Ina van de Vendel en Zsuzsanna Baanstra maken tevens deel uit van het bestuur van de stichting.In Szentmárton koesterde men al geruime tijd de wens om een studiefonds…

Clone of Nu de kerken gesloten zijn door corona, wandelen voor een kerk die al 10 jaar is gesloten

In 14 dagen het Pieterpad van 492 kilometer wandelen dat is mijn doel. Daarmee wil ik geld inzamelen voor het herstel van een 16e eeuws kerkje van onze zustergemeente Sanmartin / Noszoly in Roemenië. Dit kerkje is al 10 jaar tot groot verdriet van de plaatselijke bevolking niet meer in gebruik door vochtproblemen. Toen wij…

Diaconie

In Szentmarton en omliggende dorpen wordt de diaconale taak uitgevoerd door: de predikant, leden van de lokale kerkenraad, lokale vrouwengroep. Zij doen dit door aandacht te geven aan ouderen, zieken en behoeftigen. De Roemenie Commissie schenkt een financiële bijdrage aan het diaconale werk in Szentmarton en de andere omliggende dorpen.   Andere vormen van rechtstreekse…

Materiële hulp

Tijdens bezoeken aan de zustergemeente is door de commissieleden geconstateerd dat de lokale bevolking behoefte heeft aan materiele hulp. Het uitgangspunt is dat de lokale bevolking zelf aan geeft aan welke materiele zaken er behoefte is. Er zijn bij voorbeeld positieve ervaringen met het zenden van: gebruikte kleding, beddengoed, computers. Op dit moment is er…

Gezondheidszorg

Vanaf de eerste kennismaking met Szentmarton is een begin gemaakt met gezondheids- en ouderenzorg. Er worden groenten zaden aan de gemeenteleden verstrekt om hen zelf een variatie aan gezonde groenten te laten telen en verwerken. Voor de overbrugging van de lange winterperiode worden er vitamines ter beschikking gesteld om als voedingssupplement te dienen. Via de…