Gebed om eenheid

Komende week is er op de avond van de werkdagen maandag tot zaterdag een bijeenkomst in het kader van de gebedsweek voor de eenheid.
Dit jaar in ons kerk, vorig jaar in de Maranathakerk en volgend jaar in de Molukse Kerk en de Oude Kerk doet ook mee. Kortom we overschrijden kerkmuren.
Bidden is persoonlijk en ook iets voor gemeenschappelijk samen zijn. De voorbede en de dankzegging en de lofprijzing geven kleur aan onze geloofsbeleving. Je voelt je bij het bidden over mensen en hun omstandigheden, des te sterker, dat je ook verbonden bent met Gods Koninkrijk.
De gebedsweek heeft vooral als thema: eenheid. Dat is in onze pluriforme samenleving en plurale denkwijzen geen eenvoudig punt. ‘Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam’, zingt Psalm 86. Uw Koninkrijk kome, dat is zowel voorbede als lofprijzing, als ook dankzegging voor het feit, dat je mag weten, dat er ook nog zoiets is als Gods Koninkrijk.
Dit jaar denken we vooral aan de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4, waar Jezus spreekt over water waarbij je nooit meer dorst krijgt. Jezus verenigt en verbindt, zou je kunnen zeggen. Hij brengt ons samen uit verschillende kerken en met verschillende gedachten.
Bidden om eenheid in verbondenheid met elkaar is een mooi gegeven. Je voelt: we zijn dan samen bezig met de dingen van de hemelse Vader, zoals de 12-jarige Jezus in de tempel ook heeft ervaren.
Paulus vraagt aan de Tessalonicenzen (1Tess.5:25) om ook voor hem te bidden. Zo leren we dat het goed is voor elkaar te bidden. Ook als er ziekte en narigheid is, kan voorbede helpen bij de verwerking en je richt je wel tot het hoogste adres! En wie de gebeurtenissen in de wereld volgt, weet ook waar voorbede voor kan worden gedaan. Paulus vraagt diezelfde Tessalonicensen (1Tess.5:17): bidt zonder ophouden. Dat is dus eigenlijk een aansporing om biddend te leven. Wie bidt voor de ander, krijgt de ander lief met de liefde van Christus en zo wordt de vrucht van het bidden duidelijk.
U bent welkom in de kerk aan de Oranjestraat, maandag tot zaterdag, 19-20 uur.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten