100 jaar Lunters buurtbosch

Sinterklaas is een mooie aanleiding om iets leuks te krijgen wat je niet verwacht. Zo ontving ik op pakjesavond het mooie boek ‘De grote, groene erfenis’ over het Lunters Buurtbosch. Je komt er heel wat bekenden ook uit onze gemeente in tegen. Het gaat ook over minder aardige dingen uit de geschiedenis. Ik denk aan de Hagespraak van de N.S.B op de Goudsberg. Er zou op die plek een mausoleum komen voor gevallen kameraden en een heel stuk bos rond de Notarisbank was ook aangekocht, maar dat is via de regeling Toepassing Rechtsherstel in de periode van 1949/1950 aan het Lunters Buurtbosch teruggegeven.

Als ik dit zo lees, denk ik aan iets anders, dat heel weinig bekend is in Lunteren. Het is namelijk zo, dat de Amsterdamse dominees de aanzet hebben gegeven tot een kerkelijke verzetsbeweging en die de Lunterse Kring hebben genoemd. Juist de Lunterse Kring, want ze kwamen hier bijeen. Omdat hier de N.S.B. bijeenkwam en men dus niet zou aannemen, dat ze uit Amsterdam helemaal naar precies Lunteren zouden komen om tegengas te geven. Ja, dus. Want in augustus 1940 werd in Lunteren een clandestiene bijeenkomst van predikanten uit de Hervormde Kerk en het Hersteld Verband gehouden. Ook enkele gereformeerden – volgelingen van Prof. Schilder – waren aanwezig. Aan deze conferentie te Lunteren ontleende de verzetsgroep dus haar naam.

Ze hebben invloed uitgeoefend op de synode van de Hervormde Kerk om krachtiger te spreken. En ze hebben contact gezocht met prof. Karl Barth in Bazel om advies. over persoonlijke acties, uitspraken in de preek, bidden in de kerkdienst voor de koningin, enz.  Het hoofdstuk in het boek over Lunteren en het Buurtbosch besteedt in een apart hoofdstuk over de oorlogstijd aandacht in woord en beeld aan die Hagespraken.

Daarom dacht ik: dan vertel ik iets over die Lunterse Kring!

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

 

Vergelijkbare berichten