Missie

Missie:
To be your presence is our mission here.

Lied 973 uit het Nieuwe Liedboek verwoordt onze missie: de roeping van de kerk is Gods aanwezigheid te ervaren en te laten ervaren in het pastoraal en diaconaal handelen. Gods aanwezigheid kan bemerkt worden door oog en oor te zijn om te zien wie niet gezien wordt, hand en voet te zijn om te helpen wie geen helper heeft, hart en mond te zijn om op te komen wie verstomd is. Zo worden we het gezicht van Christus in brood en wijn, tekenen van gerechtigheid en vrede.

[thrive_link color=’orange’ link=’zwo-commissie’ target=’_self’ size=’small’ align=’left’]Ga Terug[/thrive_link]

Vergelijkbare berichten