Een toekomst voor een kind met een handicap in Pakistan

Een nieuw ZWO project:

We zijn als gemeente nu ruim 3 jaar actief geweest in Indonesië. Daarom is het nu tijd voor een nieuw project. In overleg met ‘Kerk in Actie’ heeft ZWO Lunteren een nieuw project gevonden in Pakistan.

Kinderen met een handicap

Een kwetsbare groep in Pakistan vormen de kinderen die geboren worden met een verstandelijke beperking. Binnen de kleine afgelegen plattelandsdorpen houden de ouders deze kinderen vaak verborgen. Ze vinden heel moeilijk om ermee om te gaan. Schaamte overheerst, evenals de opvatting dat het krijgen van een kind met een beperking een straf van God zou zijn. Bovendien is er veel armoede. Met een kind met een beperking moet er altijd iemand thuis zijn, waar- door veel vrouwen niet werken. Dit betekent minder inkomen, terwijl zij veel medische kosten moeten maken voor de verstandelijk beperkte kinderen.

NOAD

Kerk in Actie zet zich met de christelijke organisatie NOAD (Netwerk van Organisa- ties voor Agrarische Ontwikkeling) in voor een menswaardiger bestaan voor deze kinderen en steunt hun ouders. NOAD steunt van oorsprong arme boeren. Tijdens hun werk in de provincie Punjab zagen de medewerkers ook de schrijnende situa- tie van kinderen met een verstandelijke beperking. Daarom besloten ze om een speciaal gehandicaptenprogramma op te zetten. Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van God, die gezien mogen worden.

Uw steun

Wij vragen u om in de komende tijd met ons te sparen. Met uw steun krijgen de ouders ondersteuning om hun kinderen de zorg, liefde en aandacht te geven die broodnodig is. Doe uw bijdrage in de collectezak of maak uw gift over op bankre- kening NL58 RABO 0337 5785 08 o.v.v. Pakistan. Mede namens de kinderen in Pakistan (en hun ouders), bij voorbaat onze hartelijke dank!

ZWO Commissie Lunteren

Vergelijkbare berichten