ZWO

Missie

Missie: To be your presence is our mission here. Lied 973 uit het Nieuwe Liedboek verwoordt onze missie: de roeping van de kerk is Gods aanwezigheid te ervaren en te laten ervaren in het pastoraal en diaconaal handelen. Gods aanwezigheid kan bemerkt worden door oog en oor te zijn om te zien wie niet gezien…

Activiteiten ZWO

Activiteiten die gericht zijn op de bewustwording van de gemeente: Via de digitale gebedsbrief van Kerk in Actie en andere media zijn wij alert op situaties in het werkveld van ZWO. Wij brengen die zo nodig onder de aandacht van onze predikanten t.b.v. de gebeden c.q. voorbeden tijdens de eredienst. Voorafgaand aan de 40 dagentijd…

Project Sumatra

In 2016 zetten we onze steun aan het project op Zuid Sumatra voort. Vorig jaar hebben onze gemeenten kennis kunnen maken met Henriëtte Nieuwenhuis die sinds oktober 2011 als predikant-diaconaal toerustingswerker werkt bij een partnerkerk van Kerk in Actie in Zuid-Sumatra: de Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan. Deze kerk wil graag dat de diaconie mensen…