Na de zomer: op weg naar 150 jaar kerk (5)

De Gereformeerde Kerk te Lunteren bestaat op 5 augustus 2012 150 jaar. Dat gaan we uitgebreid vieren op vrijdagavond 21 september, zaterdagmiddag en -avond 22 september en zondagmorgen 23 september. We vieren, dat we bij de kerk van Christus mogen behoren! En dat we in het geheel van de apostolische traditie mogen staan. Daarom is het goed om ook op Paulus
te letten.

In zijn Handboek Apologetiek (Boekencentrum, Zoetermeer 2012) kijkt Alister MacGrath ook naar Paulus in Handelingen 26. Paulus spreekt koning Agrippa toe vanuit zijn hart. Hij begint met de verzuchting : Waarom is het toch zo moeilijk te geloven dat God mensen uit de dood opwekt? Dat is een kernpunt in het spreken over het geloof. Niet wij geloven iets, maar God doet iets waar wij geloof aan hechten. Dan vertelt Paulus over zijn vroeger optreden tegen de verspreiding van de naam van Jezus van Nazaret. En dan weer iets wat God doet: “Op weg naar Damascus, toen ik midden op de dag zag hoe een licht uit de hemel, feller dan de zon, mij en mijn reisgenoten omstraalde.  We vielen allen op de grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen me zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid!” Ik vroeg: “Wie bent u, Heer?” De Heer antwoordde: “Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als
mijn dienaar, opdat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. Ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen, naar wie ik je uitzend om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.”

Kijk, Paulus wijst op zijn gehoorzaamheid aan de hoger roeping van Godswege. Hij kan gewoon zeggen: “Ik heb dan ook gedaan wat me door deze hemelse verschijning werd opgedragen, koning Agrippa”. En het resultaat?

Koning Agrippa vindt hem onschuldig. Dus: eerlijk getuigen van de Heer kan ook begrip oogsten. Tot op vandaag.

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven. Maar nu is er tot half augustus een vakantiestop.

Vergelijkbare berichten