OPROEP AAN ALLE GEMEENTELEDEN

Nogmaals uw steun voor opvang vluchtelingen in onze pastorie.

Nu ruim 18 maanden wonen vluchtelingen uit Oekraïne in onze pastorie. Zicht op een spoedige beëindiging van de oorlog ontbreekt en spoedige terugkeer naar Oekraïne is daardoor geen optie. Anderzijds is permanente opvang in onze pastorie geen optie. 

In goed overleg met de bewoners van de pastorie is besloten de pastorie tot uiterlijk 31 oktober 2024 aan hen beschikbaar te stellen, zodat zij een jaar de tijd hebben een andere oplossing te vinden. Wij als Diaconie en CKR zullen hen daarbij helpen. 

REDEN VOOR OPROEP TOT STEUN

De begrotingen 2024 van de Kerk en van de Diaconie laten zien dat wij deze verlenging niet kunnen dragen zonder extra financiële steun. De kosten van nog 1 jaar doorgaan bedragen 15.000 euro.

Wilt u ons helpen dat geld bijeen te brengen? 

U kunt uw bijdrage storten op: NL30 RABO 0337 5573 81 t.n.v. de Diaconie en o.v.v. ‘Opvang vluchtelingen’

Lees voor meer informatie en toelichting het artikel in het kerkblad “Contact” november 2023.

Bram Munters Ab Welgraven

Diaconie College van Kerkrentmeesters (CKR)

Vergelijkbare berichten