Over Jezus

Gaat het in de kerk om navolging en dus om diaconaal werk, of gaat het om verlossing en dus missionair werk?

In de Noorderkerk in Amsterdam hielden twee dominees Visser (Paul uit de Noorderkerk en Rob uit IJburg) een pittig debat over Jezus.

(Te zien en te horen via ‘Kerkdienst gemist’, Noorderkerk Amsterdam, 2 oktober 2015.)

column 20151010

Hoe zou je over Jezus vertellen tegen iemand die Jezus niet kent?

Het is de beginvraag.

Moet je bij Jezus ook noemen, dat Hij Gods Zoon is en aan het kruis heeft gehangen en opgestaan is?

En ook, dat Gods Zoon tekenend is voor Gods Koninklijk?

En dat het kruis ons bepaalt bij onze zonden, die vergeving behoeven.

En dat de opstanding de bijzondere macht en genade weerspiegelt, die bij Jezus van Godswege aanwezig is.

Afdruk van Gods heerlijkheid, zou de Brief aan de Hebreeën zeggen.

Moet dit allemaal aan de orde komen?

Of moet je gewoon zeggen: door Jezus laat God zien hoe een mens behoort te leven.

En voor het één òf het ander staat toch te veel in de Bijbel. Selectief winkelen in de Heilige Schrift past niet bij de Heilige Schrift.

Er wordt met kracht gepleit in de Bijbel voor het diaconale van dienstbetoon in de navolging.

En er wordt ook veel nadruk gelegd op het bijzondere van Gods genade rondom Christus vóór ons. Genadiger kun je het niet krijgen als Jezus als de vermoorde onschuld de zondebok wordt en niet wij.

De Noorderkerk was goed gevuld op vrijdag 2 oktober.

Blijkbaar willen mensen wel eens een pittig debat

Een groot hart, maar wel een bewogen hart

Aan het einde van de bijeenkomst vraagt de debatleider zich af hoe het is gesteld met de geloofwaardigheid van de kerk, als er zo verschillend wordt gedacht.

Volgens Rob is dat geen enkel probleem en kunnen de verschillende gedachtes prima naast elkaar bestaan. ‘We hebben een pluriforme God. Hij is ruim en heeft een groot hart. Hij houdt van alle mensen en van alle opvattingen.’

Paul reageert eerst voorzichtig: ‘Ik heb God niet in mijn zak.’

Maar dan wordt hij feller.

‘Pluriform is mooi, maar ik geloof niet in leven en laten leven.’

Paul wil, dat de kerk het hele verhaal vertelt over Gods grote hart, dat warm en bewogen klopt voor mensen, die het nodig hebben te leven in recht en gerechtigheid, genade en vrede en zegen.

En ik denk dan: dat grote verhaal moeten we niet te klein maken voor een hapbaar brokje.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten