Op weg naar Pinksteren

Wat vindt u van het Pinksterfeest? Het feest van de Geest.

We staan in een kostelijke traditie, als je het feest van de Geest viert. Want het gaat om inspiratie. Om geestkrachtig en geestelijk en geestig en wat al niet meer. Je kunt denken aan dichters, schilders, componisten, maar ook aan Bijbelschrijvers, die
geïnspireerd door de Geest getuigen van de grote dingen van God. Inspiratie is ook nuttig voor mensen in het onderwijs en in de kerk.

Maar in het bedrijfsleven is het ook goed om geïnspireerde mensen tegen te komen. Omgaan met andere mensen vraagt om tact, zoals je al merkt in een winkel, als  je vriendelijk geholpen wordt. En laat nu één van de kenmerken van de vrucht van de Geest zijn: vriendelijkheid. Vriendelijkheid is een mooie eigenschap, die je best kunt ontwikkelen. Door niet overdreven veel van een ander te verwachten of zelfs te eisen, kun je vriendelijkheid oefenen. De ander aanvaarden zoals die is en tegemoet te komen
in hulpvaardigheid is ook een kostelijke leerschool van de Geest.

De Geest leert ons ook te communiceren over geestelijke zaken. Zoals die prachtige regel uit een lied: ’t Is de Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! Die regel zingen we ook komende Pinksterfeest in onze Openluchtdienst.

In een vergaderstuk voor onze classis las ik de zin, dat op huisbezoeken in de kerk het veelal wel gezellig toegaat, maar niet diepgaand. Dat verbaast me. Op huisbezoek komt aan de orde, waarom je in een tijd met wind tegen voor kerk en geloof toch blijft vertrouwen op God. Of zie ik dat verkeerd?

Als je ziek bent of naar een operatie toeleeft, dat dan gebeden wordt voor een zegen over het werk van artsen en verpleegkundig personeel. Dat huisbezoek gezellig toegaat, daar is niets op tegen, maar dat je voor het aangezicht van God leeft en zijn zegen mag vragen, dat is toch niet overbodig. Het is de Geest, die ons vrijmoedig en vertrouwend op pad stuurt naar elkaar toe.

Hopelijk is het Pinksterfeest 2012 daartoe inspirerend.

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten