Pastorale indrukken

Op het moment is er in het ziekenhuis een aantal gemeenteleden die een zorgvuldige behandeling nodig hebben. Zij stellen kaarten en bezoek op prijs. Ook een gesprek over de gelovige kant van ons leven wordt vaak ook op prijs gesteld. Zo is de kerk actief ook buiten de zondag en buiten geijkte paden.

Soms is het geloof ver weg en soms komt het heel dichtbij. Het is opmerkelijk dat het geloof dichtbij is, niet alleen in gelukkige tijden.

Zou  je denken: als je de wind in de rug hebt, gaat het goed, ben je dankbaar gestemd en dank je God. En beleef je een moeilijke periode, dan zou gemakkelijk de vraag opkomen, wat je aan geloven eigenlijk hebt. Op de catechisatie is de moeite om in God te geloven vaak te wijten aan onrecht, ongeluk, geweld en rampspoed. De vraag rijst al gauw: waarom laat God het toe, als God er is?

Maar juist in de diepere dalen van ons bestaan kan het geloof, een psalm, een lied extra binnenkomen. Er is er Eén die met je mee gaat, weet je wel! Of ‘Veilig aan Jezus’ armen’ en dat dan meegezongen wordt: ‘veilig aan Jezus’ hart’. Dat zijn allemaal gebeurtenissen uit de afgelopen week, die meekomen de komende zondag in.

Wat je leest en zingt en gelooft in je goede doen, komt van pas, als je in slechtere tijden verzeild raakt. Dat àls je dan in een dal zit, dat je je dan ook kunt herinneren, hoe David zingt: ‘Al ga in door een dal van de schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij’.

Dat God zegt trouw te zijn, dat is een houvast. Dat God zegt: Ik heb je geluk voor ogen en niet je ongeluk, dat geeft ondergrond.

We vieren zondag in ons dorp het Heilig Avondmaal. Zo tastbaar als het brood en de wijn, zo werkelijk is Jezus voor ons gekomen. En wij? Wij mogen erbij komen, heel dichtbij het hart van God, dat warm voor ons klopt, wie je ook bent. Dat is het mooie van de Bijbelse boodschap, dat we mogen weten: Hij is gekomen ook om mij.

Dat komen van Jezus staat in het Evangelie in het licht van zijn roeping. Het is de moeite waard om de bedoeling van dat komen langs te lopen.

Gekomen om –  zo lezen we veel over Jezus. Gekomen om: vergeving op aarde te brengen, om het verlorene te zoeken en te vinden, om een losprijs voor de velen te zijn, niet om gediend te worden maar om te dienen. En als Jezus het brood deelt en de wijn, zegt Hij: komt eet, drink. Zo komen zijn ‘komen’ en ons ‘komen’ bij elkaar.

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten