Werelddiaconaat sinds de watersnoodramp

Komende zondag wordt voor Zeeland, West Brabant en de Zuid-Hollandse waterstreken een bijzondere zondag. En ook voor ons allemaal in Nederland.

En ook voor mensen die in Nederland gewoond hebben en u in Amerika, Australië,. Frankrijk Israël, Canada of Duitsland wonen. Want wat heeft het een indruk gemaakt. Het was toen in deze dagen van 1953 storm met springtij!

Dat leidde in 1953 tot een ramp, ook op een zondag.

De hulp was indrukwekkend ook vanuit Duitsland. Daarom is de eerste zondag van februari de zondag van het werelddiaconaat geworden. We belijden ons geloof gemeenschappelijk: niet alleen voor je zelf, maar ook met en voor elkaar.

Dat geloof begint niet bij jezelf, maar bij de Heer, die een genadige beslissing heeft genomen om het Evangelie van zijn Zoon wereldwijd bekend te laten worden.

In die beweging mogen wij ons weten opgenomen.

U en ik mogen daar in delen.

Hulp aan mensen die geen helper hebben.

Voedselbank in Ede steunen door daadwerkelijk iets vanuit de kelderkast mee te nemen op zondag en de komende zondagen.

Samenwerken en samen afstemmen op de Zender van genade.

Zo mag samenwerking nog altijd in de kerk een groot goed zijn.

 

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten