Wees gegroet, gij eersteling der dagen !

Zondag is het Pasen. Je krijgt soms te horen, de afgelopen dagen: gezegende Paasdagen. Dat vind ik wel mooi klinken. We hopen, dat het een goed Paasfeest mag worden. Het weer zal niet zo overtuigend mooi zijn. Dus moet het ergens anders vandaan komen.

Ik vond donderdag The Passion met presentator Philip Freriks nogal helder: “Hoe het verhaal verder gaat, dat staat vast, dat
staat in de Bijbel; maar hoe het hier in Rotterdam gaat, weet je niet, want het is live.”

Het verhaal van Pasen kunnen we niet anders maken. Net als de belastingdienst, zou je zeggen: die kan het ook niet leuker maken, wel gemakkelijker. Pasen laat zien, wat in drie dagen aan ontwikkeling is te merken. Op Goede Vrijdag staan de vrouwen en leerling aan de grond genageld, met stomheid geslagen, geen belijdend woord komt naar buiten. Drie dagen later gonst het door heel Jeruzalem: de Heer is waarlijk opgestaan en is verschenen aan…

Dan zien we Maria van Magdala, die bij haar naam  aangesproken wordt door Jezus. En dan komen die twee van Emmaüs in beeld, van wie het hart brandende was, toen Jezus hun de Schriften uitlegde. En dan zingen wij over die wonderlijke derde dag, de
eerste dag van de week: Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis!

Dat is nu het karakteristieke van de zondag: de dag van de opstanding van Jezus Christus, onze Heer. En op de Paaszondag begint dat weer opnieuw: de Heer is immers waarlijk opgestaan.

Gezegende Paasdagen gewenst, ja dat is een mooi gebaar!

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten