Van de predikant ds. Caroline Kerst/Oud en Ñieuw

Bij de diensten


Over kinderkerst leest u elders. Wat een inzet weer van iedereen om opnames te maken. Zo warm en fijn, dat dat gebeurt. Iedereen kijkt vast vol verwachting uit naar het resultaat en de boodschap van deze mooie uitvoering….Bijzonder om Jozef en Maria ook bij onze kerk even te woord te hebben mogen staan;)
Dank aan iedereen die meewerkte!!

Kerstnachtdienst

Deze keer een kerstnachtdienst op andere wijze. Uiteraard omdat we niet bij elkaar kunnen komen als gemeente – online. Maar ook inhoudelijk volgen we het kerstverhaal aan de hand van liederen van Sela, Kerstnacht boven Bethlehem. Afgelopen weekend zijn er in het sfeervol ingerichte Bosgoed opnames gemaakt door Luuk van Maanen. Velen uit de gemeente deden mee. De band, de Welcome Singers, Margret Spelt, Jacqueline vd Steeg. We hopen op een gezegende, inspirerende dienst! Zoals klinkt in één van de liederen: Vul ons hart met uw vrede, met vertrouwen en kracht.

Kerstmorgen

Op kerstmorgen klinken de vertrouwde kerstliederen. We volgen met de kinderen het project Tel je mee. Zelfs degene die zich klein voelt, machteloos, eenzaam, onbegrepen….in Gods liefde, hart en ogen telt iedereen mee!
Met de vieringen, in eigen kring, in eigen huis, in eigen hart goede kerstdagen gewenst.
Met een gedichtje dat ik de afgelopen week kreeg toegestuurd:

Een kind dat als de zon verschijnt
en onze namen nieuw omlijnt,
gunt onze ogen alle licht
als glimlach van Gods aangezicht.

                                                   Sytze de Vries

Oudejaarsavond

Op oudjaarsavond is het thema:

“Moge Christus ons huis zegenen”.

Hij zegene ons met het licht van zijn ogen
Hij zegene onze nachten en dagen Ons hart,
ons verstand, onze handen.
Hij zegene ons voor elkaar met liefde en trouw.
Hij schenke ons vrede.


Diepe vrede en alle goeds, ds. Caroline Oosterveen

Pastoraal


We zijn heel dankbaar met Wil en Ab Welgraven en hun gezin dat de operatie in Nieuwegein van Wil goed is verlopen. Dankbaar in je hart, zoals zij het zelf verwoorden. Vanuit de warmte van onze gemeente hebben zij hele mooie teksten en bovenal hele mooie mensen die meeleven en meebidden mogen ontvangen als een geschenk.
Goed, dat Wil weer thuis mocht komen en veel sterkte bij het rustig herstellen gewenst.

Sylvia van Hunnik staat voor een ingrijpende operatie. Weer. En ze heeft zoveel pijn. Ook haar omringen we met onze gebeden. Op kerstmorgen zingt hun dochter Angelina:
Zing een lied voor vrede tussen mensen, zing een lied voor de rechten van iedereen,
geef elkaar een hand en we zullen vrienden zijn, op elke plaats en in ieder land.
Onze handen vouwen zich ook voor jullie tot gebed.

Ook Wim vd Top en wie hem lief zijn staat alles op zijn kop. Ineens ziekte die toeslaat, en een enige uitweg is een nieuwe therapie. We bidden met jullie mee dat het mag helpen. Veel kracht gewenst…

Zo zijn er ook vele anderen die grote zorgen hebben om ziekte.
Een stuk dat me raakt, verwoord door A. Grün geef ik graag door voor een ieder. Over eenzaamheid en verbondenheid (uit: Betoverend licht).

De draagkracht van de laatste zin, als een gebed, wens ik ons allen toe.

Ds. Caroline Oosterveen

Vergelijkbare berichten