Feestelijk weekeinde: 150 jaar kerk

Net nu wij het 150-jarig bestaan van onze gemeente luister bij willen zetten komt de preek weer volop in discussie in het dagblad Trouw. Mag ik ook een duit in het zakje doen? In de kerk komen we elkaar tegen: mensen van verschillende leefwerelden en met
verschillende wensen, verdrietigheden en stemmingen. In de kerk mogen we voor het aangezicht van God verschijnen. Dat mag overal, maar in de kerk is het in een liturgische vorm. Daarin past klein worden en schuldbelijdenis doen. Dat is volstrekt tegen alle sferen van deze tijd in. Deze tijd beleeft de maakbaarheid als ideaal en stelt de mens centraal. De kerk belijdt de afhankelijkheid van Gods genade en ziet God centraal staan. Wie dat bemerkt, heeft meer te pakken dan een preek kan bevatten.

Waarom moet alles in een preek? In de kerk lezen we de Schriften en proberen we te ontdekken hoe de Bijbelverhalen of Bijbelwoorden ons een spiegel voorhouden. Dat geeft misschien een paar antwoorden, maar meer vragen die we als huiswerk
mee nemen. En sorry, over zorglasten gaat het niet, wel over zorgzaamheid voor elkaar. Wat is daar mis mee, hoorde ik de Radio 1- presentatrice denken op Prinsjesdag in alle vroegte.

dscn6753dscn6754

Afgelopen vrijdagavond hebben we een bijzondere avond gehad als opening van 150 jaar kerk vieren. En prof. James Kennedy had een kostelijk geluid. Wat in 1860 belangrijk was, is dat nog als voorbereiding op de nabije toekomst:

1.
bewust kiezen voor het discipelschap van Jezus als vrijwilliger;

2.
nadruk op de (plaatselijk) gemeente – daar gebeurt het;

3.
erkenning van pluralisme, je bent minderheid in een groter geheel.

Hij hield ons voor: de wereld heeft de kerk (en wat haar tot kerk maakt) hard nodig. De vraag is: kan de kerk daaraan voldoen? Hij
hield van woord en daad, van gebed en actie, van getuigenis en dienst. En ik dacht: ja, waar zou hij dat vandaan hebben? We
gaan nog even door met feestvieren: zaterdag vanaf 16 uur op plein en in de hal, 16.30 in de kerk en om 17.15 uur ballonnen oplaten, dan lekkere hapjes en drankjes, soep, hartige taart en broodjes – met van 7 tot 8 uur een uurtje veelzijdige kerkmuziek.

Zondagmorgen is een ensemble van KNA erbij. Mooi feestweekend!

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten