Christelijke dogmatiek

Donderdagmiddag a.s. ontvangt oud-minister Piet Hein Donner een nieuw boek: Christelijke dogmatiek – van Gijsbert van den Brink en Cees van der Kooi (VU, Amsterdam). Het Nederlands Dagblad van vrijdag 12 oktober 2012 besteedt er ruim aandacht aan. Ik vind het prachtig! Hoe meer het in de samenleving om vrijheid, gelijkheid en broederschap gaat, zei H. Berkhof , hoe meer de theologie moet ‘terugkoppelen’ op ‘wat wijkt noch wankelt’: het verbond van God met mensen. Hoe vertolk je in een snel
seculariserend Europa het Goede Nieuws? Dat was in 1973 bij de verschijning van zijn boek “Christelijk geloof”.

Het is alleen maar klemmender geworden: hoe vertel je goed, waar het in de kerk om begonnen is. En de schrijvers doen hun best om eigentijds en orthodox te zijn. Zelf hebben ze het over: een loyale orthodoxie. Ten diepste gaat het om gehoor te geven aan 1 Petrus 3 vers 15 – bereid zijn tot verantwoording van de hoop die in je is.

De schrijvers willen boven de gereformeerde stammenstrijd uit te stijgen. Want in deze tijd kunnen we ons de dogmatische twisten over ondergeschikte punten niet meer veroorloven. De tijd dat we overal ruzie over maakten, moeten we achter ons laten.

Daarbij komt, dat studenten geen muurtjes meer willen. Ik heb ook een wens! In plaats van allerlei bedachte thema’s een plek te geven in de bijscholing van predikanten zou de tijd moeten gegund worden dat in iedere pastorie dit boek gespeld wordt! Dat is beter dan al die cursussen nalopen. En dan zullen we in dat boek ook weer de naam tegen komen van J.H. Bavinck, die de
Heilige Geest omschreef als ‘de stille geleider, die zichzelf klein maakt om te wijzen op Christus en de Vader’. Ik vind dit zo belangrijk!

De Heilige Geest neemt het alles uit Christus en past het op ons toe. Zonder dat je er een foto van kunt maken, ook nog. Kostelijk
toch!

Daarom zie ik uit naar dat boek, dat eigentijds ook wel eens de plank zal misslaan, maar orthodox genoeg zal zijn om ons een injectie geloof, hoop en liefde voor Gods Koninkrijk toe te dienen.

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten