Van de predikant Caroline 20211017

Stuur eens een kaartje…. – Meeleven – Woorden bij de dienst

Stuur eens een kaartje…

….naar Maartje van Steenbergen. Helaas gaat het niet goed met haar, en haar reis buiten Lunteren wordt nu vervolgd naar den Bosch. Hopelijk mag zij daar goede zorg krijgen en wat rust vinden. Haar adres is:

Maartje van Steenbergen,
verpleegpost 6,
Postbus 758,
5201 DZ ’s Hertogenbosch
.

Meeleven

De zoon van de heer Pool (Kastanjelaan 4) en de broer van Frederique de Bruin en Danielle Riemersma is deze week overleden. Wij wensen hen en allen die hen lief zijn ook vanaf deze plek veel kracht en Gods troostvolle nabijheid toe.

Gij roept ons bij de naam,
Gij God die liefde zijt,
de bron van ons bestaan
nu en in eeuwigheid.

Woorden bij de dienst van a.s. zondag, die te denken geven:

Slechts het brood dat wij te eten gaven zal ons verzadigen.
Slechts de gevangene die wij verlosten zal ons bevrijden.
Slechts het gewaad dat wij wegschonken zal ons bekleden.
Slechts de zieke die wij bezochten zal ons genezen.
Slechts het water dat wij te drinken gaven zal ons verkwikken.
Slechts het woord dat leed verzachtte zal ons troosten.

(Tullio Consalvatico)

Voor ons allen: vrede en alle goeds!
Ds. Caroline Oosterveen

Vergelijkbare berichten