Van de predikant ds. Caroline 20211121

Eeuwigheidszondag

Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij danken voor hun leven,
voor wie zij waren voor ons
en voor de wereld.
Mens waren zij, schepping naar Gods beeld.

Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn.
Hen te moeten missen is zwaar,
onvervangbaar blijven zij, déze speciale mensen.
Mens waren zij, te midden van ons.

Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij mogen hen geborgen weten
in de eeuwige liefde van God,
begin en einde, dragende grond,
 God die de tranen droogt en leven geeft.

Vergelijkbare berichten