Reserveren voor kerkdiensten (puntsgewijs)

1.     U (en uw gezin) dient gezond te zijn.

2.     U moet zich inschrijven.

3.     Hoe kunt u inschrijven?

a.     Ga naar: gklunteren.nl

b.     Klik op:

c.      U bent nu bij : Reserveren voor kerkdiensten.

d.     U ziet een stuk tekst met daarin de volgende zin: Hoe kunt u reserveren: ga naar: Reserveren. 

Klik op het woord Reserveren.

e.     Dan verschijnen er diensten . Druk op de dienst die u wenst.

f.       Die dienst verschijnt in beeld: klik op

g.      U krijgt in beeld hoeveel plaatsen er nog zijn, met rechts een rechthoekige met

Als u meerdere personen aan wilt melden, moet u daarop drukken en aanklikken hoeveel personen.

h.     Daarna onderaan de pagina op

 drukken. Hierna verschijnt een blad waar u uw naam en emailadres in moet vullen (en ook de namen van de andere personen).

i.       Daarna drukt u weer op 

j.       Hiermee bent u klaar met inschrijven. U krijgt een email dat u bent aangemeld of dat u op de wachtlijst bent geplaatst. 

4.     Als u bij de kerk komt wordt u gevraagd naar uw gezondheid.                                                                                                                                                                                              

5.  Uw handen te ontsmetten en uw jas mee naar binnen te nemen.

6.  U krijgt een plaats aangewezen.

7.  In de dienst wordt niet gezongen.  Mee neuriën mag wel.

8.  Het verlaten van de kerk gaat, o.l.v. de persoon die u ook de plaats heeft gewezen, in omgekeerde volgorde. Op de tafel in de hal kunt u uw collectegeld of –bonnen kwijt.

 

Wij wensen u fijne diensten in de kerk of thuis.

Anneke, Anne, Kees en Petra

Vergelijkbare berichten