Feest in dankbaarheid

Komt nu met zang van zoete tonen

en u met snarenspel verblijdt!

Zingt op en wilt alom betonen,

dat gij van harte vrolijk zijt.

Juicht God ter eer,

zijn lof vermeer’,

die zulken groten werk

gedaan heeft voor zijn kerk! (Gezang 415,  eerste couplet).

Met dit lied zette Henk Luchtmeijer als voorzitter van onze kerkenraad de toon voor zijn feestrede over 150 jaar kerk, afgelopen zaterdag. Zo hebben we een toon te pakken die het feesten zinvol maakt. Die ook ervoor zorgt dat geen onder-ons-stemming blijft, maar dat we voelen te staan voor het aangezicht van God. Met dankbaarheid in ons hart voor wat Hij ons gegeven heeft en blijft gunnen. Zo is Lunteren vandaag blij met het Buurtbosch (100 jaar) en volgende week met de opening van het vernieuwde Lunters Museum.

Vandaag is in Amsterdam een feestje over 80 jaar Alle-Dag-Kerk, waarbij ik mij 40 jaar lang bewust thuis gevoeld heb. Niet
wetend, dat ik ooit nog eens voorzitter ervan zou worden! Waarom vieren we dit allemaal? Omdat we weten van de profeet Nahum.

Bij Nahum 1: 15 vinden we de inspirerende woorden “vier uw vierdagen, o Juda!; betaal uw geloften”. 

Daarom kunnen we opeens blijmoedig zingen:

Juicht God ter eer,

zijn lof vermeer’,

die zulken groten werk

gedaan heeft voor zijn kerk!

 

Het is Valerius’ gedenckklank. Met 150 jaar,100 jaar en 80 jaar achter ons is die gedenkklank niet misplaatst!

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

 

Vergelijkbare berichten