Gebedsdienst voor Oekraīne

Thema was:

Heb dan de waarheid en de vrede lief….

We hebben afgelopen woensdag een mooie gebedsdienst mogen beleven waarin we onder meer hebben gebeden voor de inwoners van Ukraine. Na afloop daarvan hebben we van verschillende kanten we vragen en suggesties gekregen om nog meer te doen.

Dit hebben we besproken op de moderamen vergadering van donderdagavond, 3 maart. Unaniem waren we er voor om de pastorie ter beschikking te stellen aan de vluchtelingen. Dit kan prima, want de verbouw is nog niet gestart. De Kerkrentmeesters beoordelen wat er moet gebeuren om de pastorie hiervoor klaar te maken. De diaconie zal via de gemeente uitzoeken welke stappen genomen moeten worden en wanneer de pastorie gereed voor ontvangst moet zijn.

De beschikbaarstelling heeft wel een financiele consequentie, we ontvangen gedurende die tijd geen huur. We zullen dit als gemeente nu samen moeten opbrengen. Maar we hebben er als moderamen het volste vertrouwen in dat dit met uw financiele bijdrage gaat lukken.

Vergelijkbare berichten