Gemeente uitstapje naar Harderwijk

Het is al weer jaren de gewoonte, dat een groep gemeenteleden op een zaterdag in mei of juni een stad gaat bezoeken. Dan zoek ik van te voren uit, hoe de route wordt. Dus waar we lopen, waar we bij stil staan, waar we iets drinken en waar we iets eten. Dat hoort er allemaal bij.

Zaterdag 6 juni 2015 was Harderwijk aan de beurt.

We bezochten ook de Oude of Onze Lieve Vrouwe Kerk.

Op de bovenrand van het klankbord boven de preekstoel staat:

‘Ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.’  (Jacobus 1:21b)

Het is na al die bezoeken aan verschillende steden steeds weer verrassend om het eigene van zo’n stad(je) te ontdekken. De ene stad heeft meer aardige wandteksten, gevelstenen en plekjes dan de andere.

Maar als je goed rondsnuffelt, dan ontdek je steeds wel weer verrassende inzichten, die door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven.

Neem nu zo’n randtekst boven de preekstoel.

 

20151306

 

Orgel en preekstoel

Het gaat dus om het Woord te ontvangen en wel in zachtmoedigheid.

Die oproep van Jacobus spreekt blijkbaar aan.

Het Woord ontvangen kan ook kritisch en argwanend.

Of het dan nog ontvangen is, trouwens, kun je betwijfelen.

Een kritische of argwanende houding is meer: kennis nemen van.

In het woord ‘ontvangen’ schuilt hartelijkheid en betrokkenheid.

En als je daarbij voegt het woord ‘zachtmoedigheid’,  ja dan wordt de sfeer warm en rustig en met een zekere benieuwdheid.

Alsof je een mooi ingepakt cadeau krijgt en dat je uit mag pakken – wat zou er in zitten?

Dan wordt nog gezegd door Jacobus: bedenk wel, dat Woord is in u geplant.

Dus niet iets van ver weg in de tijd of ver weg in de wereld buiten je.

Nee, in je, zoals liefde in je hart kan schuilen.

Dat Woord is er niet voor de franje, maar voor de zaligheid der zielen.

Zo kom je soms op oude grond doorleefde gedachten tegen, die het heden in ander daglicht zetten. Zou Jacobus dat ook bedoelen?

Ds. Scheltens

Vergelijkbare berichten