Niet zo positief…

Afgelopen week is er een onderzoek geweest, waaruit blijkt, dat 9 procent van de Nederlands-Marokkaanse jongeren ‘niet zo positief’ is over joden in Nederland.

En uit datzelfde onderzoek blijkt dat 40 procent van de autochtone jongeren ‘niet zo positief’ is over Marokkanen.

Waarom Joodse mensen niet positief worden gewaardeerd?

Het zal te maken hebben met de staat Israël, die niet van plan is zich te laten wegvagen.

Veel Nederlands- Marokkaanse jongeren zijn moslim en Palestijnen zijn ook vaak moslim. Er zijn wel christen-Palestijnen, maar die kring is niet zo groot. Uit het rapport blijkt dat christelijke jongeren moeite hebben met Nederlands-Marokkaanse jongeren. Ik denk dat dit te ook maken heeft met Israël, waarover we vanuit het christelijk geloof met meer liefde leren denken. Ik denk ook dat dit te maken heeft met het begrip ‘respect’. Veel Nederlands-Marokkaanse jongeren vragen vaak om respect. Terwijl je in de Bijbel leert, dat respect er allereerst is om te geven en niet om te vragen.

Wat doe je eraan?
Dat christelijke mensen oordelen over anderen is geen mooie trek. Oordeel niet, zegt Jezus. Mij komt de wrake toe, zegt de Heer. Paulus haalt dat aan uit de profetie.

Waar doen we verstandig aan?

1. Uitgaan van de liefde van Christus voor alle mensen.

2. Proberen een vooroordeel weg te nemen.

3. Ontdekken, dat niet positief  zijn over het gedrag van mensen niet hoeft te betekenen, dat je hen afwijst of af keer van hun hebt, maar dat je hoopt, dat ze evenwichtiger worden in hun gedrag.

4. Het geloof van Joden, christenen en moslims komt niet op hetzelfde neer, ook al gooien veel media alles wat met geloof te maken heeft op één hoop.

5. Vanuit het christelijk geloof kennen we onderscheid tussen persoon en gedrag, tussen een zondaar die vergeving krijgt en een zonde die niet meer gedaan moet worden.

De kernvraag zou wel eens kunnen zijn: hoe denkt God over ons?

En dan zou dat kunnen wijzen op liefde voor de persoon en afwijzing van verkeerd gedrag.

Maar God laat je niet zakken, niet vallen.

God wil je onderweg niet verliezen.

Dat is het heilzame van God als Vader.

Werven voor het goede is de stijl van de Goede Herder.

En dat zou wel eens een mooie reactie kunnen vormen op niet zo positief denken over een ander. God heeft de ander net zo lief als jou.

Gedraag je dan ook naar die liefde die naar je uitgaat.

Ds. Wim Scheltens

Vergelijkbare berichten