Na de zomer: op weg naar 150 jaar kerk (1)

In kleinere kring wordt op dit moment hard gewerkt aan voorbereidingen voor de viering van 150 jaar kerk., want de Gereformeerde Kerk te Lunteren bestaat op 5 augustus 2012 150 jaar. Dat gaan we uitgebreid vieren op vrijdagavond 21 september, zaterdagmiddag en -avond 22 september en zondagmorgen 23 september.

Wat vieren we dan eigenlijk? Dat we kerk van Christus mogen zijn in een bepaalde lijn en ontwikkeling! De lijn loopt via de Nederlandse geschiedenis van Afscheiding (1834) en Doleantie (1886) . Deze lijn heeft alles te maken met vernieuwde aandacht voor Johannes Calvijn (1509 – 1564). Calvijns manier van bezig zijn met de Bijbel en het opbouwen van een geloofsleer aan de
hand van de Bijbel is als hulpmiddel belangrijk geweest voor het vorm geven van een nieuwe kerk naast de Hervormde Kerk. Dat
is de lijn die vanuit 150 jaar loopt naar nu.

En nu de ontwikkeling! We mogen kerk van Christus zijn in een bepaalde ontwikkeling. Dat heeft met de tijd van nu te maken. Dat we met een beamer werken in de kerkdienst, betekent: andere liederen hopen onder handbereik en filmmateriaal kan ingezet worden. Dat raakt de vorm, maar ook de beleving van de inhoud.

In zijn Handboek Apologetiek (Boekencentrum, Zoetermeer 2012)  schrijft Alister MacGrath, dat het goed is om te zoeken naar de hinderpalen voor het geloof, wegnemen van misverstanden, toelichten van christelijke geloofsthema’s,  en het laten zien wat de persoonlijke betekenis van jouw geloven. Het kon wel eens zijn, dat we in die richting ontwikkelen. De vanzelfsprekendheid is voorbij. Dat mensen en geloven, dat mensen naar de kerk komen, dat gaat niet vanzelf.

Door zorgvuldig te zoeken naar aanknopingspunten in de Heilige Schrift, kunnen we als kerkelijke gemeente toegerust worden tot een bewustere manier van geloven. Dat is voor de ontwikkeling van onze kerkelijke gemeente belangrijk genoeg. Daarover wil ik de komende weken wat nadenken in de columns op deze site.

Ds. Scheltens

P.S.: iedere zaterdag hoop ik voor onze website een column te schrijven.

Vergelijkbare berichten